Elemente de setare a politicii de securitate

Elementele de setare legate de politica de securitate a aparatului sunt descrise mai jos. Selectaţi casetele pentru elementele care doriţi să se aplice, pe ecranul de setare.

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
Preveniţi accesul neautorizat prin interzicerea conexiunilor wireless.
[Prohibit Use of Direct Connection]
Opţiunile <Fol. conexiune directă> şi <Menţ. Activat dc se spec. SSID/Cheie reţ> sunt setate la <Oprit>. Accesarea aparatului de la dispozitive mobile nu este posibilă.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
Dacă opţiunea <Selectare Interfaţă> este setată la <Reţea fără fir> sau <Reţea cu fir + Reţea fără fir>, aceasta se schimbă în <Reţea cu fir>. Conexiunile fără fir nu mai pot fi efectuate prin intermediul unui router sau punct de acces LAN.
 
[USB Policy]

Împiedicaţi accesul neautorizat şi breşele de date prin interzicerea conexiunilor USB.
[Prohibit use as USB device]
Opţiunea <Folosiţi ca dispozitiv USB> este setată la <Oprit>. Conectarea la un computer prin USB nu este posibilă.
[Prohibit use as USB storage device]
Opţiunea <Fol. dispoz. de stocare USB> este setată la <Oprit>. Nu este posibil să se utilizeze dispozitivele de stocare USB.

[Network]

[Communication Operational Policy]
Creşteţi securitatea comunicaţiilor impunând verificarea semnăturilor şi a certificatelor.
Always verify signatures for SMS/WebDAV server functions]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-
[Always verify server certificate when using TLS]
Următoarele setări sunt setate la <Pornit> şi este adăugată o bifă la <CN>.
<Confirmare certificat TLS pentru RX POP>
<Confirm. certif. TLS folosind apl. AddOn>
În timpul comunicării TLS, se va efectua verificarea certificatelor digitale cu nume comune.
[Prohibit cleartext authentication for server functions]
Opţiunea <Folos. tipărire FTP> din <Setări tipărire FTP> este setată la <Oprit>.
Opţiunea <RX SMTP> din <Setări e-mail>  <Setări comunicare> este setată la <Utilizaţi întotdeauna TLS>.
Opţiunea [Authentication Method] din [Network Settings]   [Dedicated Port Authentication Method] este setată la [Mode 2].
Dacă utilizaţi aparatul ca server, autentificarea prin text simplu şi funcţiile care utilizează autentificarea prin text simplu nu vor fi disponibile.
[Prohibit use of SNMPv1]
În <Setări SNMP>, <Utilizare SNMPv1> s-a setat la <Oprit>. Nu este posibilă utilizarea SNMPv1 pentru obţinerea de informaţii despre dispozitiv de la computer.
Această setare nu se aplică la comunicarea cu reţelele IEEE 802.1X, chiar dacă este selectată caseta pentru [Always verify server certificate when using TLS].
Dacă este selectată opţiunea [Prohibit cleartext authentication for server functions] şi software-ul de gestionare a dispozitivului sau versiunea driverului este veche, este posibil să nu se poată efectua conectarea la aparat. Asiguraţi-vă că utilizaţi cele mai recente versiuni.
 
[Port Usage Policy]

Împiedicaţi breşele externe închizând porturile nefolosite.
[Restrict LPD port (port number: 515)]
Opţiunea <Setări imprimare LPD> este setată la <Oprit>. Efectuarea imprimării LPD nu este posibilă.
[Restrict RAW port (port number: 9100)]
Opţiunea <Setări tipărire RAW> este setată la <Oprit>. Efectuarea imprimării RAW nu este posibilă.
[Restrict FTP port (port number: 21)]
În <Setări tipărire FTP>, <Folos. tipărire FTP> s-a setat la <Oprit>. Nu este posibil să se efectueze imprimarea FTP.
[Restrict WSD port (port number: 3702, 60000)]
În <Setări WSD>, <Utilizare imprimare WSD> şi <Folosiţi navigare WSD> sunt toate setate la <Oprit>. Utilizarea funcţiilor WSD nu este posibilă.
[Restrict BMLinkS port (port number: 1900)]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-
[Restrict IPP port (port number: 631)]
Opţiunile <Setări tipărire IPP> şi <Folosiţi Mopria> sunt setate la <Oprit>. Nu este posibil să se imprime utilizând IPP sau Mopria™.
[Restrict SMB port (port number: 139, 445)]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-
[Restrict SMTP port (port number: 25)]
Opţiunea [SMTP RX] din [Network Settings - E-Mail Settings] [SMTP/POP Settings] este deselectată şi nu poate fi setată. Recepţia SMTP nu este posibilă.
[Restrict dedicated port (port number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
Opţiunea [Use Dedicated Port] este deselectată şi nu poate fi setată. Utilizarea porturilor dedicate nu este posibilă.
[Restrict Remote Operator's Software port (port number: 5900)]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-
[Restrict SIP (IP Fax) port (port number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-
[Restrict mDNS port (port number: 5353)]
Următoarele setări sunt setate la <Oprit>.
<Folosiţi IPv4 mDNS> şi <Folosiţi IPv6 mDNS> din <Setări mDNS>.
<Folosiţi Mopria>
Căutarea în reţea sau efectuarea de setări automate utilizând mDNS nu vor fi posibile. De asemenea, nu este posibil să se imprime utilizând Mopria™.
[Restrict SLP port (port number: 427)]
În <Setări difuzare multiplă Discovery>, <Răspuns> s-a setat la <Oprit>. Căutarea în reţea sau efectuarea de setări automate prin SLP nu vor fi posibile.
[Restrict SNMP port (port number: 161)]
În <Setări SNMP>, opţiunile <Utilizare SNMPv1> şi <Utilizare SNMPv3> sunt setate la <Oprit>. Obţinerea de informaţii de la computer sau configurarea setărilor prin SNMP nu sunt posibile.

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
Împiedicaţi utilizatorii neînregistraţi să efectueze operaţii neautorizate, prin implementarea autentificării sigure a utilizatorilor.
[Prohibit guest users to use device]
Opţiunea <Setare PIN administrator> este setată la <Pornit>.
Aceasta devine [Standard Authentication Mode] dacă opţiunea [Guest Authentication Mode] este setată pentru [Authentication Mode:] din [Remote UI Authentication].
În plus, opţiunea [Guest Authentication Mode] nu mai poate fi selectată pentru [Authentication Mode:] din [Remote UI Authentication].
Utilizatorii neînregistraţi nu pot accesa setările care necesită privilegii de Administrator şi lucrările de imprimare de la computere sunt anulate.
[Force setting of auto logout]
Opţiunea <Timp resetare auto> este activată. Utilizatorul este deconectat automat dacă nu se efectuează nicio operaţie într-o perioadă de timp specificată. Selectaţi [Time Until Logout:] pe ecranul de setare din IU la distanţă.
 
[Password Operational Policy]

Impuneţi limite stricte pentru operaţiile cu parole.
[Prohibit caching of password for external servers]
Opţiunea [Prohibit Caching of Authentication Password for Access to External Servers] este selectată şi opţiunea [Save authentication information for login users] este deselectată. Utilizatorii vor fi întotdeauna obligaţi să introducă o parolă atunci când accesează un server extern. Informaţiile de autentificare ale utilizatorului care se conectează nu mai sunt reţinute.
[Display warning when default password is in use]
Este selectată opţiunea [Display Warning When Default Password Is in Use]. Un mesaj de avertizare va fi afişat de fiecare dată când se utilizează parola implicită din fabrică a aparatului.
[Prohibit use of default password for remote access]
Opţiunea [Allow Use of Default Password for Remote Access] este deselectată. Nu este posibil să utilizaţi parola implicită din fabrică atunci când accesaţi aparatul de la un computer.
 
[Password Settings Policy]

Împiedicaţi terţii să ghicească cu uşurinţă parolele, setând un nivel minim de complexitate şi o perioadă de valabilitate pentru parolele de autentificare ale utilizatorilor.
[Set minimum number of characters for password]
Opţiunea [Set Minimum Number of Characters for Password] este deselectată. Nu este posibil să setaţi o parolă cu mai puţine caractere decât numărul specificat pentru [Minimum Number of Characters].
[Set password validity period]
Opţiunea [No Expiry for Password] este deselectată.
Este selectată opţiunea [Set Password Validity Period]. Specificaţi perioada de expirare a parolei în [Validity Period:].
[Prohibit use of 3 or more identical consecutive characters]
Este selectată opţiunea [Prohibit Use of 3 or More Identical Consecutive Characters]. Nu este posibil să setaţi o parolă care să includă acelaşi caracter repetat de trei sau mai multe ori consecutiv.
[Force use of at least 1 uppercase character]
Este selectată opţiunea [Force Use of at Least 1 Uppercase Character]. Parolele trebuie să includă cel puţin un caracter alfabetic majuscul.
[Force use of at least 1 lowercase character]
Este selectată opţiunea [Force Use of at Least 1 Lowercase Character]. Parolele trebuie să includă cel puţin un caracter alfabetic minuscul.
[Force use of at least 1 digit]
Este selectată opţiunea [Force Use of at Least 1 Digit]. Parolele trebuie să includă cel puţin un caracter numeric.
[Force use of at least 1 symbol]
Este selectată opţiunea [Force Use of at Least 1 Symbol]. Parolele trebuie să includă cel puţin un simbol.
 
[Lockout Policy]

Blocaţi conectarea utilizatorilor pentru o perioadă de timp specificată, după un anumit număr de tentative nereuşite de conectare.
[Enable lockout]
Este selectată opţiunea [Enable Lockout] din [Authentication Function Settings]. Specificaţi valorile pentru [Lockout Threshold] şi pentru [Lockout Period].

[Key/Certificate]

Protejaţi datele importante împiedicând utilizarea criptării slabe sau prin salvarea criptată a parolelor şi a cheilor de utilizator într-o componentă hardware desemnată.
[Prohibit use of weak encryption]
Este selectată opţiunea [Prohibit Use of Weak Encryption]. Utilizarea criptării slabe nu este posibilă. Când caseta este selectată, se poate selecta [Prohibit use of key/certificate with weak encryption].
[Prohibit use of key/certificate with weak encryption]
Este selectată opţiunea [Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption] din [Prohibit Use of Weak Encryption]. Utilizarea unei chei sau a unui certificat cu criptare slabă nu este posibilă.
[Use TPM to store password and key]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-

[Log]

Puteţi analiza periodic modul în care este utilizat aparatul, solicitând să se înregistreze jurnale.
[Force recording of audit log]
Următoarele setări sunt setate la <Pornit>.
<Afişare jurnal lucrări>
<Salvare jurnal verificări>
<Extragere jurnal autentificare reţea>
Opţiunea <Extr jur. cu sw. gest.> din <Afişare jurnal lucrări> este setată la <Permite>.
Jurnalele de audit se înregistrează întotdeauna.
[Force SNTP settings]
În <Setări SNTP>, <Utilizaţi SNTP> s-a setat la <Pornit>. Este necesară sincronizarea în timp prin SNTP. Introduceţi o valoare pentru [NTP Server Address] de pe ecranul de setare din IU la distanţă.

[Job]

[Printing Policy]
Împiedicaţi scurgerea informaţiilor în timpul imprimării.
[Prohibit immediate printing of received jobs]
Este selectată opţiunea [Force Hold]. Numai opţiunea [Hold as Shared Job] din [Condition Settings] poate fi setată pentru [Action].
Imprimarea nu are loc imediat, chiar şi atunci când sunt efectuate operaţii de imprimare.
 
[Sending/Receiving Policy]

Limitaţi operaţiile de trimitere pentru destinaţii şi limitaţi modul în care sunt procesate datele primite.
[Allow sending only to registered addresses]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-
[Force confirmation of fax number]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-
[Prohibit auto forwarding]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-

[Storage]

Ştergeţi datele inutile din memoria aparatului pentru a preveni scurgerile de informaţii.
[Force complete deletion of data]
Nu există niciun element de setare la care să se aplice politica de securitate pentru aparat.
-
810J-03K