Imprimarea utilizând serviciul de cloud de la Microsoft (Universal Print)

 
Universal Print este un serviciu care vă permite să imprimaţi documente prin intermediul cloudului de la Microsoft. Driverele pentru Universal Print sunt incluse ca o caracteristică standard în Windows 10, astfel încât nu este necesar să instalaţi drivere de imprimantă pentru fiecare computer. De asemenea, acestea elimină nevoia de a utiliza servere de imprimare, permiţând astfel reducerea costurilor şi a sarcinilor de lucru ale administratorilor de reţea.
Condiţii de utilizare
Pentru a utiliza Universal Print, trebuie mai întâi să vă înregistraţi ca utilizator al serviciului Microsoft 365 şi să utilizaţi serviciul Azure Active Directory.
Imprimarea utilizând serviciul de cloud de la Microsoft (Universal Print)
Pentru comunicaţii utilizând o linie secundară
Setări necesare
Setări de administrator
Utilizaţi IU la distanţă pentru a înregistra acest aparat în Azure Active Directory. Înregistrarea acestui aparat în Azure Active Directory
Setări de utilizator
Configuraţi computerul astfel încât să poată fi utilizat serviciul Universal Print. Configurarea pe computer a unei imprimante înregistrate în Azure Active Directory
Când se utilizează un server proxy
Pentru a utiliza Universal Print prin intermediul unui server proxy, trebuie să configuraţi, de asemenea, setările proxy pe computerul dumneavoastră.
Asocierea utilizatorilor şi a lucrărilor pentru Universal Print
Puteţi să asociaţi lucrările pentru Universal Print cu utilizatorii autentificaţi prin funcţia Autentificare utilizatori. Puteţi încă să utilizaţi Universal Print fără a configura aceste setări. Configurarea setărilor pentru utilizatorii serviciului Universal Print
Imprimarea cu Universal Print
Consultaţi site-ul web Microsoft pentru informaţii despre imprimarea cu Universal Print.
În unele sisteme de operare, pot să apară erori de imprimare sau probleme cu rezultatele imprimării. Consultaţi secţiunea de depanare a problemelor cu Universal Print de pe site-ul web Microsoft, pentru informaţii despre compatibilitatea sistemului dumneavoastră de operare.

Înregistrarea acestui aparat în Azure Active Directory

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]  [Settings for Universal Print].
4
Faceţi clic pe [Edit] pentru [Basic Settings].
5
Selectaţi caseta [Use Universal Print] şi introduceţi numele imprimantei în câmpul [Printer Name].
Pentru a verifica certificatul de server trimis de la server, selectaţi caseta [Verify Server Certificate].
Pentru a adăuga CN (Common Name - Nume comun) la elementele de verificat, selectaţi caseta [Add CN to Verification Items].
Modificaţi setările [Application ID], [Azure Active Directory Authentication URL] sau [Azure Active Directory Registration URL] în conformitate cu mediul dumneavoastră de cloud.
6
Faceţi clic pe [OK].
7
Faceţi clic pe [Register] în [Registration Status].
8
Aşteptaţi câteva secunde, apoi faceţi clic pe .
9
Faceţi clic pe linkul adresei URL afişat pentru [URL for Registration].
10
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra aparatul.
11
Aşteptaţi câteva minute, apoi faceţi clic pe de pe ecranul IU la distanţă.
Odată ce înregistrarea este finalizată, apare [Registered] în [Registration Status].
12
Vizualizaţi ecranul de gestionare Universal Print al serviciului Azure Active Directory în browserul dumneavoastră web.
13
Selectaţi aparatul înregistrat şi faceţi clic pe [Share Printer].
Pentru a modifica numele afişat pe computer, introduceţi noul nume în [Numele de partajare al imprimantei], apoi faceţi clic pe [Share Printer].
[Printer shared.] apare în partea din dreapta sus a ecranului.
14
Faceţi clic pe [Membri], apoi faceţi clic pe [Add].
15
Selectaţi din listă membrii şi grupurile care vor utiliza imprimanta înregistrată.
Membrii şi grupurile selectate vor putea utiliza imprimanta.

Pentru a şterge o imprimantă înregistrată

1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] de pe pagina portalului. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]  [Settings for Universal Print].
4
Faceţi clic pe [Registration Status] pentru [Unregister].
5
Faceţi clic pe [OK].
6
Vizualizaţi în browserul dumneavoastră web ecranul din Azure Active Directory pentru gestionarea dispozitivelor.
7
Selectaţi modelul de şters şi faceţi clic pe [Ștergere].

Configurarea pe computer a unei imprimante înregistrate în Azure Active Directory

1
Faceţi clic pe   [Setări]  [Conturi].
2
Faceţi clic pe [Accesați contul de la locul de muncă sau de la școală]  [Conectare].
3
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul dumneavoastră Microsoft 365.
4
Faceţi clic pe [Pornire]  [Devices].
5
Faceţi clic pe [Printers & scanners]  [Add a printer or scanner].
6
Selectaţi din listă o imprimantă înregistrată.
810J-030