<Întreţinere>

Această secţiune descrie modul de utilizare a funcţiei de curăţare automată pentru unitatea principală.
<Curăţaţi rola de presiune pentru fixare>
<Setare>  <Reglare/Întreţinere>  <Întreţinere>
Dacă hârtia imprimată este murdară, executaţi <Curăţaţi rola de presiune pentru fixare>.
<Control condens detectat>
<Setare>  <Reglare/Întreţinere>  <Întreţinere>
Stabiliţi dacă să se pornească procesul de îndepărtare a condensului când acesta este detectat în interiorul aparatului. Dacă setaţi acest mod pe <Pornit>, procesul de îndepărtare a condensului se efectuează automat.
810J-079