<Licenţă/Altele>

Puteţi să înregistraţi licenţe şi să configuraţi setările corelate cu opţiunile de software şi de sistem disponibile pentru aparat.
<Înregistrare licenţă>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Introduceţi cheia de licenţă pentru o opţiune de sistem care poate fi utilizată pe aparat. Instalarea opţiunilor de sistem
<Foloseşte TLS>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă utilizaţi comunicarea TLS atunci când se utilizează o aplicaţie AddOn accesând aparatul printr-un browser Web.
<Confirm. certif. TLS folosind apl. AddOn>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă verificaţi certificatele de server TLS şi numele lor comune (CN) atunci când se utilizează comunicarea TLS pentru o aplicaţie AddOn.
<Foloseşte cache DNS>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă doriţi să salvaţi în memorie informaţiile DNS din căutări reuşite prin intermediul unei aplicaţii AddOn. Puteţi seta, de asemenea, o dată de expirare dacă alegeţi să salvaţi informaţiile temporar.
<Util. setări proxy ale acestui dispoz.>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Selectaţi dacă utilizaţi setările proxy ale aparatului cu aplicaţii AddOn. Setarea unui proxy
<Adăugaţi X-FRAME-OPTIONS la HTTP Header>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>  <Setări AddOn>
Când serverul HTTP returnează un răspuns, acesta adaugă X-FRAME-OPTIONS la antet pentru a preveni suprapunerea conţinutului creat de alte servere.
<Setări UI la distanţă>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Selectaţi dacă doriţi să utilizaţi IU la distanţă pentru operarea aparatului şi modificarea setărilor.
<Înregistrare/Actualizare Software>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Puteţi instala în aparat opţiuni de sistem/aplicaţii AddOn. Instalarea opţiunilor de sistem
<Începe Ghid de configurare>
<Setare>  <Setări administrare>  <Licenţă/Altele>
Puteţi urma instrucţiunile expertului pentru a configura setările iniţiale ale aparatului. Configurarea folosind Ghidul de configurare
810J-07W