<Interfaţa externă>

Această secţiune descrie setările pentru USB.
<Folosiţi ca dispozitiv USB>
<Setare>  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteţi seta dacă doriţi să utilizaţi aparatul ca dispozitiv USB.
<Util. driver AddOn pt disp. stocare USB>
<Setare>  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteţi seta dacă doriţi să utilizaţi driverul AddOn pentru stocare externă USB.
<Fol. dispoz. de stocare USB>
<Setare>  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Puteţi seta dacă doriţi să permiteţi utilizarea dispozitivelor de stocare externă USB.
<Restricţ. instalare auto driver imprim.>
<Setare>  <Preferinţe>  <Interfaţa externă>  <Setări USB>
Aceasta vă permite să preveniţi instalarea unui nou driver de imprimantă când comutaţi aparatele cu mai multe aparate conectate prin USB.
810J-075