<Reţea>

Această secţiune descrie setările pentru reţea.
<Raport Rezultat>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Puteţi imprima setările din <Reţea>. <Raport Rezultat>
<Confirmaţi conexiunea de reţea>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, puteţi modifica setări de reţea. Dacă survin erori legate de conexiunile de reţea, pe ecranul aparatului apare un mesaj de eroare.
<Folosiţi IPv4>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Setaţi dacă se va utiliza IPv4. Setarea unei adrese IPv4
<Setări adresa IP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Specificaţi adresa IPv4. Setarea unei adrese IPv4
<Setări opţiune DHCP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Specificaţi setările opţionale pentru DHCP. Efectuarea setărilor DNS
<Perform DNS Dynamic Update>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>  <Setări IPv4> / <Setări IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să efectuaţi actualizarea automată atunci când maparea între numele de gazdă şi adresa IP este modificată pe un mediu, cum ar fi DHCP. Efectuarea setărilor DNS
<Comandă PING>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Testaţi dacă adresa IPv4 este setată corect. Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv4
<Folosiţi IPv6>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să utilizaţi IPv6. Setarea unei adrese IPv6
<Use Stateless Address>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>  <Setări IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să utilizaţi adresa IPv6 cu stare nedefinită. Setarea unei adrese IPv6
<Use Manual Address>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>  <Setări IPv6>
Specificaţi manual adresa IPv6. Setarea unei adrese IPv6
<Use DHCPv6>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>  <Setări IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să obţineţi adresa IPv6 de la serverul DHCP. Setarea unei adrese IPv6
<Recepţionaţi doar Prefix Adresă cu ţară>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi dacă doriţi să obţineţi doar jumătatea anterioară a adresei cu nume de ţară de la serverul DHCP utilizând DHCPv6.
<Setări opţiune DHCP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv6>
Specificaţi setările opţionale pentru DHCP. Efectuarea setărilor DNS
<Setări Adresă Server DNS>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>  <Setări DNS>
Specificaţi setările adresei de server DNS. Efectuarea setărilor DNS
<Setări mDNS>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>  <Setări DNS>
Specificaţi setările pentru utilizarea funcţiei DNS pe un sistem care nu are un server DNS. Efectuarea setărilor DNS
<Setări imprimare LPD>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru imprimarea LPD. Pentru a utiliza imprimarea LPD, selectaţi <Pornit> şi setaţi timpul după care lucrarea este anulată automat când datele de imprimare nu pot fi primite din cauza unei erori de comunicare etc.
<Setări tipărire RAW>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru imprimarea RAW. Pentru a utiliza imprimarea RAW, selectaţi <Pornit> şi setaţi dacă doriţi să utilizaţi comunicarea bidirecţională şi timpul după care lucrarea este anulată automat când datele de imprimare nu pot fi primite din cauza unei erori de comunicare etc.
<Setări SNTP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru Simple Network Time Protocol (SNTP). Efectuarea setărilor SNTP
<Setări tipărire FTP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru imprimarea FTP. Pentru a utiliza imprimarea FTP, selectaţi <Pornit>, apoi setaţi <Nume utiliz.> şi <Parola>, după cum este necesar.
<Util. UTF-8 pt. afiş. nume luc. imp. FTP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi dacă doriţi să utilizaţi UTF-8 pentru a afişa numele fişierelor când efectuaţi o imprimare FTP.
<Setări WSD>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările WSD. Pentru a utiliza WSD (Web Service on Devices) la aplicaţia de imprimare, setaţi <Use WSD Printing> la <Pornit>. Pentru a utiliza WSD în scopul de a prelua informaţii pentru aparat, setaţi <Folosiţi navigare WSD> la <Pornit>.
<Setări tipărire IPP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru imprimarea IPP. Pentru a utiliza imprimarea IPP, selectaţi <Pornit> şi setaţi dacă doriţi să permiteţi numai datele de comunicare criptate cu TLS (imprimare IPP) şi dacă se utilizează autentificarea IPP.
<Setări difuzare multiplă Discovery>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările de descoperire pentru difuzare multiplă. Monitorizarea aparatului de la sistemele de administrare a dispozitivelor
<Sleep Mode Notification Settings>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru trimiterea prin difuzare multiplă a notificărilor privind modul Hibernare în reţea.
<Utilizaţi HTTP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Activaţi sau dezactivaţi setarea HTTP.
<TLS Settings>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Puteţi seta o pereche de chei, versiunea TLS şi algoritmul de criptare pe care să-l utilizaţi după confirmarea că un aparat utilizează comunicarea criptată TLS. Configurarea cheii şi a certificatului pentru TLS
<Setări proxy>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările pentru proxy. Setarea unui proxy
<Confir. inf. auten. în mod Gest. autent.>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi dacă aparatul verifică informaţiile de autentificare când imprimaţi cu ajutorul driverului de imprimantă V4.
<Setări IPSec>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi setările IPSec. Configurarea setărilor IPSec
<Listă reguli IPSec>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Puteţi să înregistraţi politici pentru IPSec şi să setaţi priorităţi.
<TCP/IP Option Settings>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP>
Specificaţi scala ferestrei opţiunii TCP şi dimensiunea MTU.
<Setări SNMP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările SNMP. Monitorizarea şi controlul aparatului cu SNMP
<Formataţi Resursele Gazdă MIB la RFC2790>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă MIB-ul resurselor gazdă este conform cu specificaţiile RFC2790.
<Dedicated Port Settings>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să configuraţi/consultaţi informaţiile detaliate ale aparatului de la driverele Canon sau software-ul utilitar.
<Dedicated Port Authentication Method>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi metoda de autentificare pentru portul dedicat.
<Utilizaţi funcţia stocare în memorie>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să stocaţi în memorie lucrările de imprimare care sunt trimise către aparat în dispozitivul de stocare al aparatului.
<Recepţionare în paralel>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă să se proceseze eficient datele când sunt trimise la aparat mai multe lucrări de imprimare. Dacă această opţiune este setată la <Oprit>, datele se imprimă în ordinea primirii, dar viteza de imprimare poate fi mai mică.
<Timp de aşteptare conectare la pornire>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi timpul de aşteptare pentru conectarea la o reţea de la momentul pornirii aparatului. Setarea timpului de aşteptare pentru conectarea la o reţea
<Setări driver Ethernet>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările pentru driverul Ethernet . Efectuarea setărilor de Ethernet
<Setări IEEE 802.1X>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările pentru IEEE 802.1X. Configurarea setărilor pentru autentificarea IEEE 802.1X
<Filtru de ieşire>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv4>
Specificaţi filtrul de ieşire. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Filtru de intrare>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv4>
Specificaţi filtrul de intrare. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv4>  <IPv4 Address ICMP Settings>
Specificaţi dacă doriţi să permiteţi întotdeauna comunicarea ICMP.
<Filtru de ieşire>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv6>
Specificaţi filtrul de ieşire. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Filtru de intrare>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv6>
Specificaţi filtrul de intrare. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv6>  <IPv6 Address ICMP Settings>
Specificaţi dacă doriţi să permiteţi întotdeauna comunicarea ICMPv6 .
<Filtru de ieşire>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adrese MAC>
Specificaţi filtrul de ieşire. Specificarea adreselor MAC în setările firewall-ului
<Filtru de intrare>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>  <Filtru adrese MAC>
Specificaţi filtrul de intrare. Specificarea adreselor MAC în setările firewall-ului
<IP Address Block Log>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări Firewall>
Afişează jurnalul pentru blocare cu un filtru de adrese IP. Specificarea adreselor IP în setările firewall-ului
<Session Settings>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi timpul de expirare după conectarea la IU la distanţă.
<Folosiţi Mopria>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să imprimaţi date direct de pe dispozitive mobile care acceptă Mopria®, precum smartphone-uri şi tablete. Utilizarea aparatului prin aplicaţii
<Folosiţi AirPrint>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă doriţi să imprimaţi direct de pe un iPhone, iPad, iPod Touch sau Mac care acceptă AirPrint. Utilizarea serviciului AirPrint
<Afişare erori pt. AirPrint>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi dacă să se afişeze un ecran de eroare pe panoul de control dacă imprimarea nu se poate efectua conform aşteptărilor din cauza unei probleme legate de datele de imprimare.
Dacă se setează la <Pornit>, pe panoul de control se afişează un ecran de eroare. Anulaţi lucrarea după ce verificaţi ecranul se eroare. Dacă se setează la <Oprit>, nu se afişează niciun ecran de eroare pe panoul de control, dar lucrarea rămâne în istoricul lucrărilor cu indicaţia <Error>.
<Position Information>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările informaţiilor despre poziţia dispozitivului. Utilizarea serviciului AirPrint
<Settings for Universal Print>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările pentru Universal Print. Imprimarea utilizând serviciul de cloud de la Microsoft (Universal Print)
<Selectare Interfaţă>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Selectaţi dacă se va utiliza de la sine o reţea LAN cu fir sau o reţea LAN fără fir, o reţea LAN cu fir şi o reţea LAN fără fir simultan sau o reţea LAN cu fir şi o altă reţea LAN cu fir simultan. Selectarea metodei de conectare la reţea
<Setări reţea fără fir>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Specificaţi setările de LAN wireless. Conectarea la o reţea LAN wireless
<Wireless LAN Information>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Afişează informaţiile de setare a reţelei LAN wireless. Verificarea setărilor şi a informaţiilor reţelei LAN wireless
<Mod economisire energie>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Reţea fără fir>
Specificaţi dacă setaţi aparatul la modul de economisire a energiei periodic, în funcţie de semnalele transmise de un router LAN wireless. Conectarea la o reţea LAN wireless
<Fol. conexiune directă>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Selectaţi dacă doriţi să utilizaţi o conexiune directă. Conectarea directă
<Tip conexiune directă>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Selectaţi tipul de conexiune directă. Conectarea directă
<Nume dispozitiv pt. Wi-Fi Direct>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi numele dispozitivului de utilizat pentru conexiuni directe (Wi-Fi Direct).
<Timp până la terminarea conex. directe>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi timpul înainte de a se încheia automat comunicarea atunci când există o perioadă prelungită fără nicio transmisie/recepţie de date în timp ce comunicaţi utilizând o conexiune directă.
<Setări mod Access Point>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi setările pentru modul punct acces.
<Menţ. Activat dc se spec. SSID/Cheie reţ>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Dacă opţiunile <Specify SSID to Use> şi <Specify Network Key to Use> sunt activate în <Setări mod Access Point>, conexiunile directe pot fi efectuate fără a apăsa <Activare> în <Direct Connection> din <Portal mobil>.
<Setări adresă IP conexiune directă>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi adresa IP pentru de distribuit la dispozitivele mobile care se conectează utilizând conexiune directă.
<Use Personal SSID and Network Key>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări conexiune directă>
Specificaţi câte un SSID şi o cheie de reţea pentru fiecare utilizator atunci când se conectează utilizând o conexiune directă. Pentru a seta un SSID, setaţi <Fol. SSID pers.> la <Pornit>, apoi introduceţi SSID-ul. Pentru a seta o cheie de reţea, setaţi <Fol. Cheie reţea pers.> la <Pornit>, apoi introduceţi cheia de reţea.
<Setări adresa IP>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>
Specificaţi adresa IPv4 pe care să o utilizaţi cu o reţea LAN wireless (linie secundară) atunci când utilizaţi atât o reţea LAN cablată, cât şi o reţea LAN wireless în acelaşi timp.
<Linie prior. pt. comun. cu disp. mobile>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>
Selectaţi linia pentru a conecta dispozitivele mobile atunci când utilizaţi atât o reţea LAN cablată (linie principală), cât şi o reţea LAN wireless (linie secundară) în acelaşi timp.
<Setări driver Ethernet>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>
Specificaţi setările pentru driverul de Ethernet pentru linia secundară. Efectuarea setărilor de Ethernet
<Filtru de ieşire>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară> <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv4>
Specificaţi filtrul de transmisie în setările liniei secundare. Configurarea firewall-ului liniei secundare
<Filtru de intrare>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară>  <Setări Firewall> <Filtru adresă IPv4>
Specificaţi filtrul de recepţie în setările liniei secundare. Configurarea firewall-ului liniei secundare
<Setări Adresă Server DNS>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară> <Setări pentru Comunicare date sistem>
Specificaţi setările pentru adresa serverului DNS pentru linia secundară. Efectuarea setărilor DNS
<Setări proxy>
<Setare>  <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări linie secundară> <Setări pentru Comunicare date sistem>
Specificaţi setările proxy pentru linia secundară. Setarea unui proxy
<Setări rutare statică>
<Setare>  <Preferinţe> <Reţea>
Specificaţi setările de rutare statică pentru adresele IPv4. Setarea rutării statice
810J-074