<Setări temporizator/energie>

Această secţiune descrie setările pentru cronometru şi setările pentru energie.
<Setări dată/oră>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Setarea datei şi orei curente este foarte importantă. Pentru instrucţiuni privind modul de configurare a setării, consultaţi Setarea datei/orei.
<Format oră>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta dacă afişaţi ora în format de 24 de ore sau în format de 12 ore.
<Setări Pornire rapidă pt. alim. generală>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Dacă setaţi această funcţie la <Pornit>, puteţi reduce timpul necesar până când puteţi efectua operaţii pe ecran după ce alimentarea este PORNITĂ.
<Timp resetare auto>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi să specificaţi perioada de timp în care sunteţi deconectat şi afişajul revine automat la setarea implicită.
<Restricţionare timp resetare auto>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Dacă setaţi această funcţie la <Pornit>, utilizatorii generali nu pot seta <Timp resetare auto> şi <Funcţie după resetare auto>.
<Funcţie după resetare auto>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta dacă ecranul implicit setat pentru <Ecran predefinit după Pornire/Restabil.> din <Setări afişare> sau ecranul imediat anterior este afişat la pornire după ce se iniţiază resetarea automată.
<Interval Oprire Automată>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Cu Oprirea automată, dacă afişajul aparatului este inactiv pentru o anumită perioadă de timp după ce a intrat în modul Hibernare, aparatul se opreşte automat.
<Temporiz. săptămânal cu oprire automată>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta ora la care aparatul se opreşte automat în fiecare zi a săptămânii. Dacă utilizaţi această funcţie, nu trebuie să opriţi aparatul manual în fiecare zi.
<Se permite mod hibern. în timpul erorii>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi să setaţi dacă aparatul intră în modul Hibernare automată când survine o eroare.
<Timp hibernare auto>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta timpul până când aparatul intră automat în modul Hibernare dacă nu se efectuează nicio operaţie.
<Utilizare energie în modul hibernare>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta cantitatea de energie pe care să o consume aparatul când se află în modul Hibernare.
<Temporizator săptămânal hibernare auto>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta ora la care aparatul intră automat în modul Hibernare în fiecare zi a săptămânii.
<Setări timp pt. reglare auto. gradaţie>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi să efectuaţi automat reglarea automată a gradaţiei în fiecare zi, la o oră stabilită.
<Set. timp ieşire din mod ec.energ./hib.>
<Setare> <Preferinţe> <Setări temporizator/energie>
Puteţi seta timpul pentru revenire din modul Hibernare.
810J-073