<Preferinţe>

Element
Descriere
Această secţiune descrie setările pentru afişaj.
Această secţiune descrie setările pentru cronometru şi setările pentru energie.
Această secţiune descrie setările pentru reţea.
Această secţiune descrie setările pentru USB.
Această secţiune descrie setările pentru îmbunătăţirea accesibilităţii, cum ar fi inversarea culorilor de pe ecran şi setarea orei de afişare a mesajelor.
Această secţiune descrie setările pentru volumul sunetului.
810J-071