Gestionare date

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Import/Export>
<Import de pe Memorie USB>
<Da>, <Nu>
<Parola>
Nu
Nu
-
<Export către o memorie USB:>
<Parola>
Nu
Nu
-
<Restricţ. Import/Export din Servicii Web>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Iniţializare setări de reţea>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
-
<Iniţ. toate set. fără setări de reţea>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
-
<Iniţializare toate datele/setările>
<Da>, <Nu>
Nu
Nu
-
810J-06X