Interfaţa externă

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări USB>
<Folosiţi ca dispozitiv USB>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Util. driver AddOn pt disp. stocare USB>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. dispoz. de stocare USB>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţ. instalare auto driver imprim.>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
810J-05W