Reţea

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
<Raport Rezultat> *1
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Raport Rezultat>
<Tipărire>
Da
Nu
-
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Confirmaţi conexiunea de reţea>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Confirmaţi conexiunea de reţea
>
<Oprit>, <Pornit>
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări TCP/IP>: <Setări IPv4>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Folosiţi IPv4>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări adresa IP>
<Obţinere automată>
 <Selectare protocol>: <Oprit>, <DHCP>
 <IP auto>: <Oprit>, <Pornit>
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Adresa IP>*1: <0.0.0.0>
<Mască subreţea>*1: <0.0.0.0>
<Adresă gateway>*1: <0.0.0.0>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Obţinere manuală>
 <Adresa IP>: Introduceţi adresa IP.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificaţi setările>
 <Adresa IP>: Numai afişare
 <Mască subreţea>: Numai afişare
 <Adresă gateway>: Numai afişare
Da
C*2
Settings/Registration Basic Information
<Setări opţiune DHCP>
<Obţinere nume gazdă>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Actualiz. dinamică DNS>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare Adresă Server DNS>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Obţinere nume domeniu>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare adresă Server POP>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări DNS>*1
<Nume gazdă>: Canon****** („******” reprezintă ultimele şase cifre ale unei adrese MAC.)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nme domeniu>: Introduceţi numele domeniului.
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Comandă PING>
<IPv4 Address>: <0.0.0.0>
Nu
Nu
-
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
*2
<Adresa IP> este categorisită drept „A”.
<Setări TCP/IP>: <Setări IPv6>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Folosiţi IPv6>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Stateless Address>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Manual Address>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Adresa IP>*1 (Adresa IPv6 (maxim 39 de caractere))
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix>*1: De la 1 la 64 la 128
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Adresă ruter implicită>*1 (maximum 39 de caractere)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Use DHCPv6>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Recepţionaţi doar Prefix Adresă cu ţară>*1
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări opţiune DHCP>
<Solicitare Adresă Server DNS>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Obţinere nume domeniu>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări DNS>*1
<Primary DNS Server Address>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Secondary DNS Server Address>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Host Name/Domain Name as IPv4>: <Oprit>, <Pornit>
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nume gazdă>: Canon****** („******” reprezintă ultimele şase cifre ale unei adrese MAC.)
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Nme domeniu>: Introduceţi numele domeniului.
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Perform DNS Dynamic Update>: <Oprit>, <Pornit>
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
 <Register Stateless Address>: <Oprit>, <Pornit>
 <Register Manual Address>: <Oprit>, <Pornit>
 <Register Stateful Address>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări TCP/IP>: <Setări DNS>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări Adresă Server DNS
>
<Server DNS primar>: Introduceţi adresa IP.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Server DNS secundar>: Introduceţi adresa IP.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări mDNS>
<Folosiţi IPv4 mDNS>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Nume mDNS> (maximum 63 de caractere)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi IPv6 mDNS>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Use Same mDNS Name as IPv4>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Oprit>:
<Nume mDNS> (maximum 63 de caractere)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări TCP/IP>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări imprimare LPD>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Ieşire pag. banner LPD>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: De la 1 la 5 la 60 (min.)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări tipărire RAW>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Com. bidirecţională>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<RX Timeout>*1: De la 1 la 5 la 60 (min.)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări SNTP>
<Utilizaţi SNTP>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Polling Interval>*1: De la 10 la 1440 la 2880 min
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP Server Address>*1: (Adresă IP sau nume gazdă)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări tipărire FTP>
<Folos. tipărire FTP>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume utiliz.>: guest
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola>: 7654321
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Util. UTF-8 pt. afiş. nume luc. imp. FTP>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări WSD>
<Utilizare imprimare WSD>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi navigare WSD>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări tipărire IPP>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Permite la folosirea TLS>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi autentificare>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări difuzare multiplă Discovery>
<Răspuns>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume domeniu aplicare>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: De la 1 la 11427 la 65535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: De la 0 la 3 la 254
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: De la 60 la 600 la 65535 sec
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizaţi HTTP>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS Settings>*1
<Key and Certificate>
<Use>
Da
Nu
-
<Certificate Details> (<Version>, <Număr de serie>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
Nu
-
<Key Usage> (Afişează la ce se utilizează perechea de chei)
Da
Nu
-
<Specify Allowed Versions>
<Maximum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Minimum Version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorithm Settings>
Encryption Algorithm
 <AES-CBC (256-bit)>: <Oprit>, <Pornit>
 <AES-CBC (128-bit)>: <Oprit>, <Pornit>
 <AES-GCM (256-bit)>: <Oprit>, <Pornit>
 <AES-GCM (128-bit)>: <Oprit>, <Pornit>
 <3DES-CBC>: <Oprit>, <Pornit>
 <CHACHA20-POLY1305>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Key Exchange Algorithm
 <RSA>: <Oprit>, <Pornit>
 <ECDHE>: <Oprit>, <Pornit>
 <X25519>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Signature Algorithm
 <RSA>: <Oprit>, <Pornit>
 <ECDSA>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
HMAC Algorithm
 <SHA1>: <Oprit>, <Pornit>
 <SHA256>: <Oprit>, <Pornit>
 <SHA384>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări proxy>
<Folosiţi proxy>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresă server> (Adresa IP sau FQDN)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>: De la 1 la 80 la 65535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Proxy within Same Domain>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Set. autentificare>: <Use Proxy Authentication>(<Oprit>, <Pornit>), <Nume utiliz.> (maximum 24 de caractere), <Parola> (maximum 24 de caractere), <Confirmare> (maximum 24 de caractere)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Confir. inf. auten. în mod Gest. autent.>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai de la IU la distanţă.
<Setări TCP/IP>: <Setări IPSec>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Foloseşte IPSec>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Receive Non-Policy Packets>*1
<Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări TCP/IP>: <Setări IPSec>: <Listă reguli IPSec>*1
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Listă reguli IPSec>
<Register New IPSec Policy>, <Şterge>, <Raise Priority>, <Lower Priority>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Register Policy>
<Policy Name> (maximum 24 de caractere), <Policy On/Off> (<Oprit>, <Pornit>), <Only Allow 256-bit for AES Key Length> (<Oprit>, <Pornit>), <Selector Settings>, <IKE Settings>, <IPSec Network Settings>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Selector>
<Local Address Settings> (<All IP Addresses>, <IPv4 Address>, <IPv6 Address>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Lungime prefix>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix> (de la 1 la 64 la 128)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Address Settings>(<All IP Addresses>, <All IPv4 Addresses>, <All IPv6 Addresses>, <IPv4 Manual Settings>, <IPv6 Manual Settings>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Manual Settings>(<Single Address>(<First Address>), <Range Address>(<First Address>, <Last Address>), <Subnet Settings>(<First Address>, <Subnet Settings>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Manual Settings> (<Single Address>(<First Address>), <Range Address> (<First Address>, <Last Address>), <Prefix Address> (<First Address>, <Lungime prefix>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Lungime prefix> (de la 1 la 64 la 128)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Settings> (<Specify by Port Number>, <Specify by Service Name>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Port Number>(<Local Port>(<All Ports>, <Single Port>), <Remote Port>(<All Ports>, <Single Port>))
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Single Port> (de la 1 până la 65535)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify by Service Name>
<RX SMTP>: <Oprit>, <Pornit>
<SMTP TX>: <Oprit>, <Pornit>
<POP3>: <Oprit>, <Pornit>
<LPD>: <Oprit>, <Pornit>
<RAW>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE>
<IKE Mode>: <Main>, <Aggressive>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>: De la 1 la 480 la 65535 min
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Method>: <Pre-Shared Key Method> (<Shared Key Settings>), <Digital Signature Method> (<Key and Certificate>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Use>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>:
<Certificate Details>(<Version>, <Număr de serie>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>: <Key Usage>(Afişează la ce se utilizează perechea de chei)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm> (<Automat>, <Setări manuale>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Setări manuale>
<Authentication>
<SHA1>, <SHA2>, <SHA1 and SHA2>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Encryption>
<3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DH Group>
<Group 14 (2048)>, <ECDH-P256>, <ECDH-P384>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSec Network>
<Validity>
<Ora>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pornit>: (De la 1 la 480 la 65535min)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Validity>
<Size>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pornit>: (0 De la 1 până la 65535 MB)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use PFS>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Automat>, <Setări manuale>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication/Encryption Algorithm>: <Setări manuale> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Setări <ESP>:
<ESP Authentication>: <SHA1>, <NULL>
<ESP Encryption>: <3DES-CBC>, <AES-CBC>, <3DES-CBC and AES-CBC>, <NULL>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Setări <ESP (AES-GCM)>: Niciuna
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Setări <AH (SHA1)>: Niciuna
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Connection Mode>: <
Transport> (numai afişare)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări TCP/IP>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: De la 600 la 1500 bytes (600-1500)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai de la IU la distanţă.
<Setări SNMP>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Utilizare SNMPv1>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Dedicated Community>*1
<Use Dedicated Community>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 1>*1
<Use Community Name 1>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: publică
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Community Name 2>*1
<Use Community Name 2>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB Access Permission>: <Read/Write>, <Read Only>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Community Name>: public2
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Utilizare SNMPv3>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Administrator Settings>*1
<Use Administrator>: <Oprit>, <Pornit>
<Nume utiliz.>: Numai afişare
<MIB Access Permission>: Numai afişare
<Setări securitate>: Numai afişare
<Authentication Algorithm>: Numai afişare
<Encryption Algorithm>: Numai afişare
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Same Password as for Authentication>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Set/Change Password>: <Oprit>, <Pornit>
<Encryption Password>: Introduceţi parola.
<Confirmare>: Introduceţi parola.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<User Settings>*1
<User On/Off>: <Activare>, <Dezactivare>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare> (<Nume utiliz.>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Setări securitate> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Edit> (<Nume utiliz.>, <MIB Access Permission> (<Read/Write>, <Read Only>), <Setări securitate> (<Auth. Yes/Encrypt. Yes>, <Auth. Yes/Encrypt. No>, <Auth. No/Encrypt. No>), <Authentication Algorithm> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Authentication Password>, <Encryption Algorithm> (<DES>, <AES>), <Encryption Password>)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Şterge>
Da
Nu
-
<Get Printer Management Information from Host>*1
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Formataţi Resursele Gazdă MIB la RFC2790>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Formataţi Resursele Gazdă MIB la RFC2790>
<Oprit>, <Pornit>
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Settings>*1
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Dedicated Port Settings>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dedicated Port Authentication Method>
<Mod 1>, <Mod 2>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Utilizaţi funcţia stocare în memorie>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Utilizaţi funcţia stocare în memorie>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Recepţionare în paralel>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Recepţionare în paralel>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Timp de aşteptare conectare la pornire>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Timp de aşteptare conectare la pornire>
De la 0 la 300 sec
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări driver Ethernet>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări driver Ethernet>
<Detectare automată>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod comunicare>: <Semi Duplex>, <Duplex complet>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip Ethernet>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Viteză curentă de transmisie>: Numai afişare
Da
Nu
-
<Adresă MAC>: Numai afişare
Da
Nu
-
<Setări IEEE 802.1X>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Foloseşte IEEE 802.1X>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Login Name> *1
Login Name
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Certificate>*1
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Authentication Server Name
>*1
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Authentication Server Name>*1
Authentication Server Name
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Foloseşte TLS>*1
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Key and Certificate>*1
<Use>
Da
Nu
-
<Certificate Details> (<Version>, <Număr de serie>, <Signature Algorithm>, <Issued To>, <Validity Start Date>, <Validity End Date>, <Issuer>, <Public Key>, <Certificate Thumbprint>, <Issued To (Alternate Name)>, <Verify Certificate>)
Da
Nu
-
<Key Usage> (Cheie şi certificat)
Da
Nu
-
<Use TTLS>*1
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS Settings (TTLS Protocol)>: <Use MSCHAPv2>, <Use PAP>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use PEAP>*1
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Login Name as User Name>*1
<Oprit>, <Pornit>,
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume utiliz.> *1
Numele utilizatorului de autentificat cu autentificarea IEEE802.1X
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola>*1
Parola utilizatorului de autentificat cu autentificarea IEEE802.1X
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări Firewall>: <Filtru adresă IPv4>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Filtru de ieşire>
<Folosiţi filtrul>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (Până la 16 adrese IPv4>, <Şterge>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>*1: Introduceţi numărul portului.
 <Şterge>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru de intrare>
<Folosiţi filtrul>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (Până la 16 adrese IPv4), <Şterge>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>*1: Introduceţi numărul portului.
 <Şterge>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv4 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări Firewall>: <Filtru adresă IPv6>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Filtru de ieşire>
<Folosiţi filtrul>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (Până la 16 adrese IPv4), <Şterge>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>*1: Introduceţi numărul portului.
 <Şterge>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru de intrare>
<Folosiţi filtrul>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (Până la 16 adrese IPv4), <Şterge>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>*1: Introduceţi numărul portului.
 <Şterge>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6 Address ICMP Settings>*1
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări Firewall>: <Filtru adrese MAC>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Filtru de ieşire>
<Folosiţi filtrul>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (Până la 100 de adrese Mac), <Editare>, <Şterge>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru de intrare>
<Folosiţi filtrul>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Add> (Până la 100 de adrese Mac), <Editare>, <Şterge>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări Firewall>: <IP Address Block Log>*1
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<IP Address Block Log>
<Date/Time>, <Type>, <Adresa IP>, <Număr port>, <Rezultat>
Da
Nu
-
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Folosiţi Mopria>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Folosiţi Mopria>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi AirPrint>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Folosiţi AirPrint>
<Oprit>, <Pornit>
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Printer Name>*1: Introduceţi numele imprimantei
<Location>*1: Introduceţi locaţia
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Afişare erori pt. AirPrint>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Afişare erori pt. AirPrint>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Position Information>*1
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Position Information>
<Obţinere automată>
Da
Nu
-
<Latitude>: Specificaţi latitudinea.
Da
Nu
-
<Longitude>: Specificaţi longitudinea.
Da
Nu
-
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Settings for Universal Print>*1
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Basic Settings>
<Use Universal Print>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>
OIP_PRINTER
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<URL for Registration>
<Code for Registration>
Da
-
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai de la IU la distanţă.
<Selectare Interfaţă>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Selectare Interfaţă>
<Reţea cu fir>, <Reţea fără fir>, <Reţea cu fir + Reţea cu fir>, <Reţea cu fir + Reţea fără fir>
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Reţea fără fir>: <Setări reţea fără fir>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Mod apăsare buton WPS>
<Mod cod PIN WPS>
<Setări SSID>
<Selectare punct de acces>: Selectaţi din listă.
Nu
Nu
-
Autentificare WEP: (<Cheie WEP (5-26 car.)>: Introduceţi cheia WEP
Nu
Nu
-
Criptare WPA/WPA2-PSK: <PSK (8-64 car.)>: Introduceţi expresia de acces WPA/WPA2-PSK
Nu
Nu
-
<Introducere manuală>: Introduceţi SSID
Nu
Nu
-
<Setări securitate>: <Niciunul>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
Nu
Nu
-
<Setări securitate> (<WEP>)
<Setări IEEE 802.1X> (<Sistem deschis>, <Cheie partajată>), <Cheie WEP 1>, <Cheie WEP 2>, <Cheie WEP 3>, <Cheie WEP 4>
<Setări securitate> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Metodă criptare> (<Automat>, <AES-CCMP>)
Nu
Nu
-
<Mod economisire energie>
<Oprit>, <Pornit>
Nu
Nu
-
<Informaţii conexiune>
<Adresă MAC>: Numai afişare
<Statut reţea fără fir>: Numai afişare
<Ultimele informaţii de eroare>: Numai afişare
<Canal>: Numai afişare
<Setări SSID>: Numai afişare
<Setări securitate>: Numai afişare
<Mod economisire energie>: Numai afişare
Da
Nu
-
<Setări conexiune directă>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Fol. conexiune directă>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip conexiune directă>
<Mod Access Point>, <Wi-Fi Direct>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume dispozitiv pt. Wi-Fi Direct>
<Nume dis(Wi-Fi Direct)>: Nume dispozitiv
Da
Nu
Settings/Registration Basic Information
<Timp până la terminarea conex. directe>
0 = Niciunul, de la 1 la 30 la 60 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări mod Access Point>
<Use Personal SSID and Network Key>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. SSID pers.>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<SSID>: Introduceţi SSID
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Fol. Cheie reţea pers.>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Network Key>: Introduceţi cheia de reţea
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Menţ. Activat dc se spec. SSID/Cheie reţ>
<Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări adresă IP conexiune directă>
192.168.22.1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Session Settings>*1
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Timeout After Logging in to Remote UI>
15 până la 150 min.
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări linie secundară>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări adresa IP>
<Obţinere automată>: <DHCP>, <Oprit>
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Obţinere manuală>
 <Adresa IP>: <0.0.0.0>
 <Mască subreţea>: <0.0.0.0>
 <Adresă gateway>: <0.0.0.0>
Nu
A
Settings/Registration Basic Information
<Verificaţi setările>: Numai afişare
Nu
A
-
<Linie prior. pt. comun. cu disp. mobile>
<Linia principală>, <Linie secundară>
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări driver Ethernet>
<Detectare automată>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Mod comunicare>: <Semi Duplex>, <Duplex complet>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tip Ethernet>: <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Viteză curentă de transmisie>: Numai afişare
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresă MAC>: Numai afişare
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări linie secundară>: <Setări Firewall>: <Filtru adresă IPv4>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Filtru de ieşire>
<Folosiţi filtrul>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (Până la 16 adrese IPv4), <Şterge>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>*1: Introduceţi numărul portului.
 <Şterge>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtru de intrare>
<Folosiţi filtrul>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Policy>*1: <Permite>, <Reject>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Exception Addresses>*1: <Register New> (Până la 16 adrese IPv4), <Şterge>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Address to Register>*1
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Specify Port Number>*1: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>*1: Introduceţi numărul portului.
 <Şterge>, <Add>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
<Setări linie secundară>: <Setări pentru Comunicare date sistem>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări Adresă Server DNS>
<Server DNS primar>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Server DNS secundar>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări proxy>
<Folosiţi proxy>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresă server> (Adresa IP sau FQDN)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Număr port>: De la 1 la 80 la 65535
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Set. autentificare>
<Folosiţi autent. proxy>: <Oprit>, <Pornit>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume utiliz.> (maximum 24 de caractere)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Parola> (maximum 24 de caractere)
<Confirmare> (maximum 24 de caractere)
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări rutare statică>
Element
Descrierea setării
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Setări rutare statică>
<Utilizare Rutare statică>: <Oprit>, <Pornit>
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Înregistrare>, <Şterge>*1
Nu
Nu
-
<Înregistrare>
<Address>(<0.0.0.0>), <Lungime prefix>(De la 1 la 32), <Adresă gateway>(<0.0.0.0>)
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Această setare poate fi specificată numai din IU la distanţă.
810J-05U