Alte setări de reţea

Setaţi următoarele elemente în funcţie de mediul reţelei dumneavoastră.

Efectuarea setărilor SNTP

Simple Network Time Protocol (SNTP) vă permite să ajustaţi ceasul sistemului folosind serverul de ceas din reţea. Dacă se utilizează SNTP, serverul de timp este verificat la intervalele specificate; prin urmare, se poate păstra întotdeauna ora corectă. Ceasul este ajustat în funcţie de Coordinated Universal Time (UTC), aşa că specificaţi fusul orar înainte de configurarea SNTP (Setarea datei/orei). Setările SNTP pot fi specificate prin intermediul IU la distanţă.
SNTP al aparatului este compatibil atât cu serverele NTP (versiunea 3), cât şi cu cele SNTP (versiunea 3 şi 4).
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings]  [SNTP Settings].
4
Selectaţi [Use SNTP] şi specificaţi setările necesare.
[Use SNTP]
Selectaţi caseta pentru a folosi SNTP pentru sincronizare. Dacă nu doriţi să folosiţi SNTP, deselectaţi caseta.
[Polling Interval]
Specificaţi intervalul dintre sincronizări.
[NTP Server Address]
Introduceţi adresa IP a serverului NTP sau SNTP. Dacă DNS este disponibil în reţea, puteţi introduce numele unei gazde (sau FQDN) din caractere alfanumerice (exemplu: ntp.example.com).
5
Faceţi clic pe [OK].

Monitorizarea aparatului de la sistemele de administrare a dispozitivelor

Când se utilizează un software de gestionare a dispozitivelor Canon, puteţi colecta/gestiona diferite informaţii, cum ar fi informaţii despre setări şi informaţii despre nereuşitele dispozitivului în reţea, prin intermediul unui server.
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings] [Multicast Discovery Settings].
4
Selectaţi [Respond to Discovery] şi specificaţi setările necesare.
[Respond to Discovery]
Selectaţi caseta pentru a seta aparatul să răspundă la pachetele de descoperire cu difuzare multiplă şi pentru a activa monitorizarea de către software-ul de administrare a dispozitivelor.
[Scope Name]
Pentru a include aparatul într-un anumit domeniu, introduceţi caractere alfanumerice pentru numele domeniului.
5
Faceţi clic pe [OK].

Specificarea setărilor portului dedicat

Puteţi să specificaţi dacă doriţi să configuraţi/consultaţi informaţiile detaliate ale aparatului din driverele sau software-ul utilitar Canon
1
Porniţi IU la distanţă. Pornirea instrumentului IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Settings/Registration] din pagina Portal. Ecranul IU la distanţă
3
Faceţi clic pe [Network Settings] [Dedicated Port Settings].
4
Selectaţi [Use Dedicated Port] şi setaţi metoda de autentificare.
[Mode 1]
Selectaţi caseta când modul setărilor de autentificare nu poate fi selectat în software-ul care este utilizat, cum ar fi driverul sau software-ul de gestionare a dispozitivului.
[Mode 2]
Selectaţi caseta când modul setărilor de autentificare poate fi selectat în software-ul care este utilizat, cum ar fi driverul sau software-ul de gestionare a dispozitivului.
5
Faceţi clic pe [OK].
Unele aplicaţii care utilizează portul dedicat pot deveni imposibil de utilizat dacă opţiunea [Use Dedicated Port] este deselectată.
Dacă selectaţi [Mode 2], comunicarea prin utilizarea portului dedicat utilizează un mod de siguranţă. Prin urmare, nu vă veţi putea conecta din software precum drivere sau software de gestionare a dispozitivului.
810J-010