Configurarea folosind Ghidul de configurare

Când aparatul este pornit pentru prima oară (Pornirea aparatului), configurarea iniţială a aparatului începe automat. Puteţi regla configurarea de bază necesară pentru a utiliza aparatul. Configuraţi setarea de bază în concordanţă cu fiecare ecran sau faceţi clic pe o legătură pentru a afişa pagina corespunzătoare şi pentru a vedea detalii.
Etapa 1
Specificaţi limba de afişare.
Selectaţi limba de afişare.
Selectaţi limba de afişare, apoi selectaţi ţara/regiunea în care va fi utilizat aparatul, dacă sunt afişate ţările/regiunile.
Etapa 2
Setaţi fusul orar.
Selectaţi fusul orar al zonei în care se utilizează aparatul.
Etapa 3
Specificaţi data şi ora.
Specificaţi data şi ora aparatului.
Etapa 4
Setaţi parola de „Administrator” pentru autentificarea în IU la distanţă.
Setaţi parola utilizată când vă conectaţi la IU la distanţă ca „Administrator”.
Dacă nu doriţi să setaţi o parolă, selectaţi <Nu> pe ecranul de confirmare şi continuaţi cu etapa 5.
Acest aparat este setat să utilizeze autentificarea utilizatorilor ca serviciu de conectare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurarea setărilor de gestionare a autentificării personale.
Etapa 5
Setaţi metoda de conectare la reţea.
Specificaţi metoda de conectare a aparatului la o reţea.
Dacă selectaţi <Reţea cu fir>, Ghidul de instalare se termină şi se afişează ecranul <Acasă>.
Pentru detalii despre conexiunile de reţea LAN fără fir, consultaţi Conectarea la o reţea LAN wireless.

Pornirea Ghidului de configurare mai târziu

Ghidul de configurare nu poate fi pornit în următoarele cazuri.
Dacă sunt setate autentificarea utilizatorului sau autentificarea ID-ului de departament.
Dacă este efectuată autentificarea cu un card.
<Setare> <Setări administrare> <Licenţă/Altele> <Începe Ghid de configurare> <Da>
Dacă Ghidul de instalare a fost pornit după ce a fost setată parola de „Administrator” pentru IU la distanţă, etapa 4 nu se afişează şi Ghidul de instalare trece la etapa 5.
810J-003