Utilizarea suporturilor de memorie

Puteţi să introduceţi suportul de memorie direct în aparat şi să îl utilizaţi.
Sunt acceptate suporturile de memorie compatibile cu standardul USB 2.0. Sunt acceptate suporturile de memorie cu format FAT32/exFAT.
Următoarele dispozitive şi metode de utilizare nu sunt acceptate.
Suporturi de memorie cu funcţii de securitate
Cititoare de carduri de memorie conectate prin USB
Cabluri de extindere USB sau huburi USB

Pregătirea pentru utilizarea suporturilor de memorie

Înainte de a utiliza suporturi de memorie, efectuaţi în prealabil următoarele pregătiri.

Activarea suporturilor de memorie pentru imprimare

<Setare>  <Setări funcţie>  <Accesare fişiere>  <Setări suport memorie>  <Utilizaţi funcţia tipărire>  <Pornit>
Când suportul de memorie nu este recunoscut, deşi este conectat corect, setaţi <Util. driver AddOn pt disp. stocare USB> pe <Oprit>. <Util. driver AddOn pt disp. stocare USB>
Afişarea ecranului de setări de imprimare când este introdus suportul de memorie
Setaţi <Sel. opţiune când conect. suport memorie> la <Pornit>. Când este introdus un suport de memorie, se afişează un ecran de confirmare şi imprimarea poate fi executată imediat. <Sel. opţiune când conect. suport memorie>
*Pentru a afişa ecranul de setări de imprimare din suportul de memorie, introduceţi suportul de memorie după ce anulaţi modul Hibernare. Ieşirea din modul Hibernare

Introducerea/îndepărtarea suportului de memorie

Introducerea incorectă sau în direcţia greşită a suportului de memorie poate cauza probleme aparatului sau suportului de memorie.

Introducerea suportului de memorie

Introduceţi dispozitivul de memorie USB în portul USB din partea dreaptă a aparatului, în orientarea corectă.

Îndepărtarea suportului de memorie

Efectuaţi una din următoarele operaţii pentru a scoate suportul.
Selectaţi <Scoatere suport memorie> pe ecranul de imprimare al suportului de memorie  <Da> pentru <Scoatere suport memorie>.
Selectaţi  (Monitor de stare)  <Situaţie aparat>  <Scoatere suport memorie>.

Imprimarea fişierelor de pe suportul de memorie

1
Introduceţi suportul de memorie în portul USB al aparatului. Introducerea/îndepărtarea suportului de memorie
2
Selectaţi <Suport memorie> pe ecranul <Pagină de pornire>. Ecranul <Acasă>
3
Selectaţi <Selectare fişier şi tipărire>.
Selectaţi <Selectare tot> pentru a selecta toate fişierele.
Dacă există mai multe tipuri de fişiere, selectaţi <PDF>, <XPS> sau <JPEG/TIFF>.
Puteţi să deselectaţi un fişier selectându-l din nou. Pentru a deselecta toate fişierele, selectaţi <Ştergere selecţie>.
4
Selectaţi <Aplicare>.
Când se utilizează un tichet de imprimare pentru a imprima un fişier XPS
Când imprimaţi un fişier în format XPS, puteţi să imprimaţi conform tichetului de imprimare (setări de imprimare) încorporat în fişier.
5
Specificaţi setările de imprimare după caz.
Selectaţi elementul de setat.
<Număr de copii>
<Mod color>
<Hârtie>
<N pe 1>
<N pe 1> nu se poate utiliza pentru fişiere JPEG sau fişiere TIFF.
<2-Feţe>
<Rezoluţie>
<Interval imprimare>
<Intrvl imp. (TIFF)>
<Intrvl imp. (TIFF)> nu se poate utiliza pentru fişiere PDF, fişiere XPS sau fişiere JPEG.
<Ajust la format hârtie>
<Ajust la format hârtie> nu se poate utiliza pentru fişiere JPEG sau fişiere TIFF.
<Mărire/Micşorare>
<Mărire/Micşorare> nu se poate utiliza pentru fişiere PDF sau fişiere XPS.
<Mărire zonă imprimare>
<Sortare>
<Sortare> nu se poate utiliza pentru fişiere JPEG sau fişiere TIFF.
<Orientare imagine>
<Orientare imagine> nu se poate utiliza pentru fişiere PDF sau fişiere XPS.
<Poziţie imprimare>
<Poziţie imprimare> nu se poate utiliza pentru fişiere PDF sau fişiere XPS.
<Semitonuri>
6
Selectaţi <Începe imprimarea>.
Fişierul selectat se imprimă.
Dacă doriţi să anulaţi imprimarea, selectaţi <Revocare>  <Da>.
7
Scoateţi corect suportul de memorie. Introducerea/îndepărtarea suportului de memorie
Scoaterea incorectă a suportului de memorie poate cauza probleme aparatului sau suportului de memorie.
810J-033