Canvis en els missatges

Els canvis als missatges que apareixen a la pantalla de l'equip o a la Remote UI (IU remota) es mostren a continuació.

Missatges nous i addicionals

Universal Print: Error de comunicació al servidor.
Universal Print: Impossible autenticar amb servidor.
Universal Print: El certificat ha caducat.
Universal Print: S'ha produït un error intern.
Universal Print: La impressora no s'ha desat.
7K87-00K