Elements nous

En aquesta secció es descriuen els nous elements afegits a Configuració.
7K87-00E