Canvis per a cada versió

Aquesta secció enumera tots els canvis en cada versió.
7K87-00L