Změny v ukládání míst určení

Přejmenovány položky zobrazené na obrazovce pro ukládání tlačítek na jeden dotek

Když si uložíte místo určení pro tlačítko rychlé volby nebo uložíte nové místo určení, některé z položek zobrazených na ovládacím panelu a na obrazovce Remote UI (Vzdálené UR) se přejmenují.
Ovládací panel
Aktuální název
Nový název
<Název rych. volby>
<Název tlačítka rychlé volby>
Remote UI (Vzdálené UR)
Aktuální název
Nový název
[Button Name]
[One-Touch Button Name]
[One-Touch Name]
[One-Touch Button Name]
7K88-007