Změny obrazovky <Hlavní obrazovka>

Přidána <4 malá tlačítka na stránku> v části <Nabídka> <Nastavení rozvržení hlavní obrazovky>

Byly přidány další možnosti týkající se počtu a velikosti tlačítek zobrazených na každé obrazovce.
Používáte-li toto nastavení, po uložení osobních tlačítek/sdílených tlačítek se už nezobrazí <Komentář>.

Přidána zobrazení tlačítek přímého přístupu k funkcím

Tlačítka přímého přístupu zobrazená na obrazovce každé funkce se objeví také na obrazovce <Hlavní obrazovka>. Často používané funkce si můžete uložit, abyste k nim získali rychlý přístup a nemuseli posunovat obrazovku.
Tlačítka přímého přístupu se nezobrazí, když je na obrazovce <Hlavní obrazovka> zobrazena časová osa.
7K88-006