Změny ve Ver. 3.10 a starších

Změny ve verzi platformy Ver. 3.10 a starších jsou uvedeny níže.
7K88-00U