Změny z Ver. 3.11 na Ver. 3.12

Změny ve verzi platformy Ver. 3.12 jsou uvedené dole. U některých modelů nemusí být dostupné zde uvedené funkce a nastavení. Podrobnosti najdete v popisech v odkazech u každé změny.

Změny funkcí

Přejmenování položek zobrazených na obrazovce <Hlavní obrazovka>
Přejmenovány položek zobrazených na obrazovce pro ukládání tlačítek na jeden dotek
Podpora zadávání domén v IP adresách při konfiguraci ověřování serveru Active Directory
Podpora používání nástroje Color Network ScanGear 2 přes vedlejší linku
Změna specifikací (podporované operační systémy/funkce úložného prostoru/síťové prostředí)

Změny obrazovky Nastavení/Uložení

Přidáno <Výchozí zdroj podávání papíru>
Přidáno <Pure Black Graphics>
Změnilo se výchozí nastavení položky <Vybrat volbu při připojení paměťového média>
7K88-00R