Ændringer af netværk

Understøttelse af brugen af Color Network ScanGear 2 via underlinje

Tidligere kunne du kun bruge "Color Network ScanGear 2" på hovedlinjen, men nu kan du også bruge den på en underlinje.
7K89-009