Læs dette først

Denne håndbog beskriver tilføjede funktioner og andre ændringer for platformversion version 3.11 eller nyere. Få flere oplysninger under Brugervejledning til din multifunktionsprinter.

Kontrol af versionen

Afhængigt af modellen vil du muligvis ikke kunne anvende den seneste platformsversion. Brug proceduren herunder til at tjekke versionen, før du læser denne håndbog.
1
Tryk på (Tæller/Enhedsinformation) eller tasten [Tæller/Enhedsinformation].
2
Tryk på <Enhedsinfo./Andet> <Tjek Enhedskonfigurering>.
3
Tjek versionen i <Platformversion>.

Sådan læser du denne håndbog

Betydningen af de ikoner og andre symboler, som bruges i denne håndbog, er forklaret herunder. Markeringer og skærme, der ikke er forklaret her, er som beskrevet i Brugervejledning.
Understøttede versioner
Ikonerne herunder angiver de understøttede versioner i forklaringerne til tilføjelser eller ændringer, der skyldes firmwareopdateringer.
Understøttet i platformversion version 3.12 eller nyere
Understøttet i platformversion version 3.11 eller nyere
Søgning på lister efter understøttede versioner
Søg på listeside
Gør det muligt at søge på sider, der viser alle ændringerne i hver version. Ændringer for hver version.
Søg med søgeord
Søgning ved at angive versionen som et søgeord ("Ver. 3.11" viser f.eks. en liste over sider, der indeholder dette søgeord. Derefter kan du søge på de angivne sider.

Konfiguration af, hvordan denne håndbog vises

Du kan ændre størrelsen på teksten i denne håndbog og skifte skærmlayoutet, så det passer til den maskine, det vises på. Manuelle visningsindstillinger
Hvis du ikke kan se manualen i pdf-format, kan du downloade Adobe Acrobat Reader fra Adobe Systems-websitet (https://get.adobe.com/reader/).

Varemærker

Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google LLC.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Andre produkt- og firmanavne nævnt i denne håndbog kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
7K89-000