Muutoksia toimintoihin

Tässä osassa kuvaillaan koneen toimintoihin liittyvät muutokset.
7K8A-002