<Opdrachten uitvoeren vanaf mobiel apparaat toestaan>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
U kunt nu instellingen opgeven om documenten te scannen en ze vervolgens via een mobiel apparaat te e-mailen/faxen. Wanneer <Authenticatie met pincode voor scanopdrachten> is ingesteld op <Aan>, moet u de pincode invoeren die tijdens het uitvoeren van de opdracht op de machine wordt weergegeven.
Stel <Opdrachten uitvoeren vanaf mobiel apparaat toestaan> in op <Aan> om de mobiele verificatiefunctie in te schakelen. verschijnt in het aanmeldingsscherm.

Tabel Instellingen/Registratie

Voor meer informatie over het weergeven van de tabel Instellingen/Registratie, raadpleegt u Instellingen/Registratie Tabel Instellingen/Registratie in de "Gebruikershandleiding".
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachten uitvoeren vanaf mobiel apparaat toestaan>
<Aan>, <Uit>
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<Authenticatie met pincode voor scanopdrachten>: <Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7K8C-00Y