Zmiany w sieci

Wsparcie dla korzystania z Color Network ScanGear 2 za pomocą linii podrzędnej

Do tej pory korzystanie z „Color Network ScanGear 2” możliwe było wyłącznie na linii głównej, a teraz można korzystać także z linii podrzędnej.
7K8E-009