Zmiany w Podręcznik administratora w zakresie Konfiguracji połączenia z urządzeniami mobilnymi

Funkcje mobilne
Dla Canon PRINT Business w wersji 8.0 lub nowszej, możesz zeskanować, a następnie wysłać mailem/faksem zadania na urządzenie mobilne. Oryginały zostają zeskanowane i wysłane z urządzenia za pomocą ustawień zapisanych na urządzeniu mobilnym.
Funkcje mobilne Funkcje mobilne i funkcje dostępne po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a urządzeniami mobilnymi
Skanowanie i wysyłanie zeskanowych dokumentów mailem
Faksowanie
AirPrint
Nie
Nie*1
Canon PRINT Business (dla systemu iOS)
Tak
Tak
Canon PRINT Business (dla systemu Android)
Tak
Tak
Canon Print Service (Aplikacja Canon Print Service)
Nie
Nie
Mopria®
Nie
Nie
Domyślna usługa drukowania
Nie
Nie
*1 Dokumenty w systemie Mac można wysyłać.
Konfigurowanie urządzenia pod kątem funkcji połączenia urządzenia mobilnego Krok 1. Konfigurowanie urządzenia pod kątem zastosowania podłączanego urządzenia mobilnego Dla Canon PRINT Business
1
Przygotowanie do korzystania z funkcji skanowania i wysyłania maili/faksów
<Ustawienia Zarządzania> <Licencja/Inne> <Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego> <Włącz> (domyślnie: <Wyłącz>)
Możesz skonfigurować ustawienia w taki sposób, aby zadania nie mogły zostać wykonywane z urządzenia mobilnego bez uprzedniego wprowadzenia kodu PIN wyświetlonego na urządzeniu.
<Ustawienia Zarządzania> <Licencja/Inne> <Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego> <Włącz>, następnie ustaw <Uwierzytelnij za pomocą kodu PIN dla zadań skanowania> → <Włącz> (domyślnie: <Włącz>)
7K8E-012