Zmienione elementy

Ustawienia, w których dokonano zmian treści i notatki pokazane są poniżej.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji> <Zapisz pliki/Dostęp do plików> <Ustawienia Nośnika Pamięci> <Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci>
Zmieniono ustawienie domyślne na <Włącz>.
Obecna nazwa
Nowa nazwa
<Włącz>, <Wyłącz>
<Włącz>, <Wyłącz>
(Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Drukuj>  <Włącz funkcję autom. drukowania po zalogowaniu się>
Zmiana tego ustawienia z <Wyłącz> na <Włącz> automatycznie ustawia <Autom. drukow. zadań użytkown. po zalogowaniu się> na <Włącz> dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że zadania użytkownika zostaną automatycznie wydrukowane po zalogowaniu, bez konieczności wprowadzania zmiany żadnych ustawień.
7K8E-00J