Zmiany od Wer. 3.11 do Wer. 3.12

Zmiany w Wersji platformy wer. 3.12 wypisane zostały poniżej. Zawarte na tej liście funkcje i ustawienia mogą nie być dostępne w przypadku niektórych modeli. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz opisy w linkach do każdej zmiany.

Zmiany w funkcjach

Zmiana nazw elementów wyświetlonych na ekranie <Strona główna>
Zmiana nazw elementów wyświetlonych na ekranie rejestracji przycisku szybkiego wybierania
Wsparcie dla określania domen w adresach IP podczas konfigurowania uwierzytelniania serwera Active Directory
Wsparcie dla korzystania z Color Network ScanGear 2 za pomocą linii podrzędnej
Zmiana specyfikacji (funkcje wysyłania/drukarki/miejsca do zapisywania/środowiska systemowego/środowiska sieciowego)

Zmiany w Ustawienia/Rejestracja

Dodane <Domyślne źródło podawania papieru>
Dodane <Grafika tylko w czerni>
Dodane <Zezwól na wykonywanie zadań z urządze. mobilnego>
Zmienione domyślne ustawienie dla <Wybierz opcję podczas podłączania nośnika pamięci>
7K8E-00R