Ändringar på <Hem>-skärmen

Tillägg av <4 medelsmå knappar per sida> i <Meny> <Layoutinställningar för hemskärm>

Fler alternativ har lagts till för antal och storlek på knapparna som visas per skärm.
När du använder den här inställningen visas inte längre <Kommentar> när du registrerar personliga/delade knappar.

Tillägg av knappar med genvägar visas för funktioner

Genvägsknapparna som visas på varje funktionsskärm visas också på <Hem>-skärmen. Du kan registrera ofta använda funktioner för att snabbt få åtkomst till funktioner som du ofta använder utan att behöva bläddra på skärmen.
Genvägsknappar visas inte om tidslinjen visas på <Hem>-skärmen.
7K8J-006