Ändringar i Administratörshandbok för Konfigurering för länkning med mobila enheter

Mobila funktioner
Med Canon PRINT Business version 8.0 och senare kan du skanna och sedan skicka e-post/faxjobb med en mobil enhet. Original skannas och skickas från en maskin med inställningarna sparade på den mobila enheten.
Mobila funktioner Mobila funktioner och funktioner som är tillgängliga genom att ansluta mobila enheter till en maskin
Skanna och sedan skicka ett skannat dokument via e-post
Faxning
AirPrint
Nej
Nej*1
Canon PRINT Business (för iOS)
Ja
Ja
Canon PRINT Business (för Android)
Ja
Ja
Canon Print Service
Nej
Nej
Mopria®
Nej
Nej
Standardutskriftstjänst
Nej
Nej
*1 Dokument på en Mac kan skickas.
Konfigurera maskinen enligt anslutningsfunktionen för den mobila enheten Steg 1. Konfigurera maskinen för appen på den mobila enhet som ska anslutas För Canon PRINT Business
1
Förberedelser för att använda funktionerna för skanning och e-post/fax
<Hanteringsinställningar> <Licens/övrigt> <Tillåt att jobb utförs från mobil enhet> <På> (standard: <Av>)
Du kan konfigurera inställningarna så att jobb inte kan utföras från en mobil enhet utan att först ange PIN-koden som visas på maskinen.
<Hanteringsinställningar> <Licens/övrigt> <Tillåt att jobb utförs från mobil enhet> <På> och ställ sedan in på <Autentisera med PIN-kod för scanningsjobb> → <På> (standard: <På>)
7K8J-012