Poster som har ändrats

Inställningarna med ändringar i innehållet och anmärkningar visas nedan.
 (Inställningar/Registrering) <Funktionsinställningar> <Lagra/få åtkomst till filer> <Minnesenhetsinställningar> <Välj detta vid anslutning av minnesenhet>
Standardinställningen har ändrats till <På>.
Nuvarande namn
Nytt namn
<På>, <Av>
<>, <Av>
(Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Utskrift>  <Aktivera automatisk utskriftsfunktion vid inloggning>
Ändrar denna inställning från <Av> till <På> ställer automatiskt in <Skriv ut användarjobb automatisk vid inloggning> till <På> för alla användare. Detta innebär att användarnas egna jobb skrivs ut automatiskt när de loggar in utan att de behöver ändra några inställningar.
7K8J-00J