Спочатку прочитайте це

Прочитайте з цей посібник разом із посібником до принтера «Посібник користувача». У цьому посібнику описано функції та особливості обслуговування пристрою «Сенсорний модуль Sensing Unit».

Перегляд цього посібника

Піктограми, що використовуються в цьому посібнику, мають те саме значення, що в посібнику до принтера «Посібник користувача».

Налаштування відображення цього посібника

Ви можете змінити розмір тексту в цьому посібнику та переключитися на макет екрана, що підходить для пристрою, на якому ви його переглядаєте.

Торговельні марки

Safari та macOS є торговельними марками компанії Apple Inc.
iOS є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою компанії Cisco в США та інших країнах і використовується на основі ліцензії.
Google Chrome та Android є торговельними марками компанії Google LCC.
Усі інші торговельні марки є власністю відповідних сторін.
Усі найменування марок і продуктів, використані в цьому посібнику, є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками своїх відповідних власників.
80FS-000