Въведение

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Canon. Прочетете внимателно това ръководство с инструкции, преди да използвате продукта, за да имате пълно разбиране за функциите на продукта и да можете да го използвате по-ефективно.
След като прочетете ръководството, го приберете на сигурно място