Запазени марки

Всички търговски марки и продуктови имена, които се появяват в този документ, са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните им собственици.
All other trademarks are the property of their respective owners.