За системата за проверка

В този раздел е описана системата за проверка.