Системна конфигурация

Конфигурацията от устройства на системата за проверка е показана по-долу.

Контролер

Изпълнява и управлява задачи за печат за създаване на изображения образец и за проверка.

POD Deck

Модул с няколко касети, който има няколко източника на хартия.

Принтер

Това е самият производствен принтер. В това ръководство се нарича "принтер".

Inspection Tool

Това е приложение, което сравнява изображенията на изходната хартия с изображенията образец и проверява дали има проблеми с качеството.

Модул за проверка

Това е устройството за сканиране на двустранни изображения на изходната хартия. То изпраща данните за изображението към инструмента за проверка.

Стакера с голям капацитет (опция)

Това е стакер, който може да побере голямо количество изходна хартия. Изходната хартия с проблеми с качеството се извежда в горната тава на стакера с голям капацитет, а изходната хартия без проблеми с качеството се извежда в зададената изходна дестинация.
ЗАБЕЛЕЖКА
Прегледайте ръководството с инструкции на принтера за подробности относно опции като финишъри, които могат да бъдат свързани към стакера с голям капацитет.