Основни спецификации

Основните спецификации на системата за проверка са описани по-долу.

Поддържани принтери

imagePRESS C10010VP/C9010VP
imagePRESS C10000VP/C8000VP

Поддържани контролери

PRISMAsync
imagePRESS Server

Хартия, която може да бъде проверявана

Тип *1*2
Хартия, която може да се използва на поддържания принтер
Базово тегло *1*2
Хартия, която може да се използва на поддържания принтер
Размер *2
Форматите на хартията, поддържани от системата за проверка, са показани по-долу. Отпечатаните изображения могат да бъдат проверени от хартия с формати, които се поддържат от принтера и са измежду изброените тук формати.
 
Стандартни формати хартия:
A5R (148 mm x 210 mm) до 330 mm x 483 mm
 
Потребителски формати хартия:
Посока за подаване на хартия: 182 mm до 487,7 mm
Основна посока на сканиране: 139,7 mm до 330,2 mm
*1
Изображенията, отпечатани на следната хартия, не могат да бъдат проверени.
Фолио, индексна хартия, плик или хартия, която не е правоъгълна (например хартия със заоблени ъгли или хартия с отрязани ъгли)
Дори за хартия, различна от горните типове, е възможно проверката да не може да бъде извършена правилно в зависимост от характеристиките и състоянието на хартията, например хартия, на която се вижда обратната страна, или хартия, оцветена, на шарки или с воден знак. Обърнете се към вашия местен упълномощен търговец на Canon, ако използвате хартия, която съответства на тях.
*2
Когато не извършвате проверка, можете да използвате всички хартии, които може да се използват на поддържаните принтери.

Брой листове хартия, които могат да бъдат проверени

Максималният брой листове хартия на копие, който може да бъде проверен от системата за проверка, е показан по-долу.
Формат на хартията
Максимален брой листове на копие
A4
500 листа
A3
250 листа

Ефективност на проверката

Целта и ефективността на проверката са показани по-долу.
Петна в изображенията
Нива на откриване
9 нива
Минимална единица, която може да бъде открита *1
0,2 x 0,2 mm
Скорост на сканиране
Според спецификациите на поддържания принтер
*1
Възможно е петна да не бъдат открити в зависимост от контраста на изображението около петното и характеристиките на изображението.
Изображение, което е разместено спрямо изображението образец
Обхват на откриване
0,1 до 3 mm

Други функции

2-странна проверка
Изображенията, отпечатани от двете страни на хартията, могат да бъдат проверени.
Сортиране на изходната хартия
Изходната хартия с проблеми с качеството се извежда в горната тава на стакера с голям капацитет, а изходната хартия без проблеми с качеството се извежда в зададената изходна дестинация. (само когато е монтиран опционалният стакер с голям капацитет)
Възстановяване на задача
Ако по време на проверка бъде открито изображение с проблем с качеството, проверката може автоматично да се изпълни отново на страницата, която съдържа проблемното изображение, и следващите страници. (Може да не е възможно възстановяване в зависимост от ситуацията, например ако възникне засядане на хартия.)