Работен поток

Работата по проверка с помощта на системата за проверка се извършва, като се използва следния работен поток.
(1) Създаване на задачата за проверка
(2) Изпълнение на задачата за проверка
ЗАБЕЛЕЖКА
Задачите за проверка се състоят от изображенията образец на печатните материали, които трябва да бъдат проверени, и настройките за проверка.

Работен поток за създаване на задача за проверка

За да може системата за проверка да провери изходната хартия, е необходимо предварително да се създаде задача за проверка. Задачата за проверка съдържа изображенията образец и настройките за проверка, необходими за извършване на проверката.
Работният поток при създаването на задача за проверка е следният.
 
Вижте следното за подробности относно процедурата за създаване на задача за проверка.

Работен поток за изпълнение на задача за проверка

Системата за проверка изпълнява проверка чрез изпълнение на предварително създадена задача за проверка.
Работният поток при изпълнението на задача за проверка е следният.
 
Прегледайте следното за подробности как да извършите всяка операция.