Стартиране на и предпочитания за инструмента за проверка

Този раздел описва как да стартирате инструмента за проверка и предпочитанията за него.