Конфигуриране на предпочитания

Този екран ви позволява да конфигурирате настройките, които са общи за всички задачи за проверка.
1.
От менюто [File] в основния екран изберете [Preferences]
Извежда се екранът [Preferences].
2.
Въведете информация във всяко поле и щракнете върху [OK]
[Action When Consecutive Defective Sheets Are Found]
Задайте операцията, която да се изпълнява, когато има няколко последователни дефектни листа.
[Do not temporarily stop inspection]
Продължава проверката, без да спира дори ако има няколко последователни дефектни листа.
[Temporarily stop inspection]
Спира проверката, ако има няколко последователни дефектни листа. В [Consecutive Defective Sheet Threshold] въведете броя последователни листове, които могат да бъдат преценени като дефектни, преди спиране.
[Output Mode]
[Separate defective sheets]:
Изходната хартия с проблеми с качеството и изходната хартия без проблеми с качеството могат да бъдат изведени в отделни изходни тави. Изходната хартия с проблеми с качеството се извежда в горната тава на стакера с голям капацитет. При проверка на данните, където всяко копие се състои от множество листове, ако се прецени, че изображение на страница в средата на копието има проблем с качеството, всички следващи страници от това копие се извеждат в горната тава без проверка. След като извеждането на цялата следваща изходна хартия приключи, печатането и проверката автоматично се възобновяват от страницата, на която е възникнал проблемът. (Може да не е възможно да се възобновят в зависимост от ситуацията, например ако е възникнало засядане на хартия.)
За да използвате този режим, трябва да бъде монтиран стакерът с голям капацитет. Ако е избрано [Separate defective sheets], когато не е монтиран стакерът с голям капацитет, действието е същото, все едно е избрано [Do not separate defective sheets].
[Do not separate defective sheets]:
Изходната хартия с проблеми с качеството и изходната хартия без проблеми с качеството ще бъдат изведени на едно и също място. Трябва да проверите резултатите от проверката и да извадите ръчно изходната хартия с проблеми с качеството.
[Unit]
Изберете мерните единици за числовите стойности, посочени в инструмента за проверка.
[Default Paper Size]
Изберете стойността по подразбиране за формата на хартията, който да бъде зададен при създаване на изображенията образец.
[Language]
Изберете езика за показване в инструмента за проверка.
Когато инструментът за проверка бъде рестартиран, се показва избраният език.