Създаване на задача за проверка

Този раздел описва как да създадете задача за проверка.