Изпълнение на задача за проверка

Този раздел описва как да изпълните проверка.