Модул за проверка

Този раздел описва имената на всяка част на модула за проверка и методите за отстраняване на заседнала хартия.