Canvis al mode Eco (sense grapes)

Canvi del nombre de fulls en el mode Eco (sense grapes)

El nombre de fulls en el mode Eco (sense grapes) ha canviat com es mostra a continuació.
Inner Finisher-L
Grapadora
Capacitat màxima de grapat*
Grapar (Eco)
A3, B4, A4, B5, 11" x 17", LTR, 8K i 16K:
10 fulls (de 52 g/m² a 64 g/m²)
8 fulls (de 65 g/m² a 81,4 g/m²)
6 fulls (de 82 g/m² a 105 g/m²)
* Quan el cartutx de grapes estàndard està instal·lat. (La capacitat de grapat màxima pot variar, en funció del tipus de paper i del pes.)
Staple Finisher-AB / Booklet Finisher-AB
Grapadora
Capacitat màxima de grapat*
Grapar (Eco)
A3, A4, 11" x 17", LTR, 8K i 16K:
10 fulls (de 52 g/m² a 64 g/m²)
8 fulls (de 65 g/m² a 81,4 g/m²)
6 fulls (de 82 g/m² a 105 g/m²)
* Quan el cartutx de grapes estàndard està instal·lat. (La capacitat de grapat màxima pot variar, en funció del tipus de paper i del pes.)
Inner Finisher-L
Grapadora
Capacitat màxima de grapat*
Grapar (Eco):
Totes les mides:
10 fulls (de 52 g/m² a 64 g/m²)
8 fulls (de 65 g/m² a 81,4 g/m²)
6 fulls (de 82 g/m² a 105 g/m²)
* Quan el cartutx de grapes estàndard està instal·lat. (La capacitat de grapat màxima pot variar, en funció del tipus de paper i del pes.)
Staple Finisher-AE / Booklet Finisher-AE
Grapadora
Capacitat màxima de grapat*
Grapar (Eco):
10 fulls (de 52 g/m² a 64 g/m²)
8 fulls (de 65 g/m² a 81,4 g/m²)
6 fulls (de 82 g/m² a 105 g/m²)
* Quan el cartutx de grapes estàndard està instal·lat. (La capacitat de grapat màxima pot variar, en funció del tipus de paper i del pes.)
843J-004