Změny týkající se odstraňování zachyceného papíru

Pokud dojde k zachycení papíru uvnitř hlavní jednotky s nainstalovaným vnitřním finišerem, pak existuje dodatečný proces odstranění zachyceného papíru. Ten popisuje postup s využitím obrázků z řady C5800 jako příkladů.
1
Otevřete pravý kryt hlavní jednotky.
2
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve výstupní jednotce.
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
3
Otevřete levý kryt finišeru.
4
Uchopte páčku () a posuňte vnitřní finišer doleva.
5
Zkontrolujte, zda se papír nezachytil ve vnitřním finišeru.
1
Zvedněte vodítko na vstupu.
2
Pokud se papír zachytil, opatrně jej vytáhněte ve směru šipky.
3
Vraťte vodítko do původní polohy.
Když je připojena děrovačka:
1
Otevřete přední kryt jednotky děrovačky.
2
Otáčením zeleného kolečka posuňte zachycený papír k výstupu jednotky děrovačky.
3
Pokud papír vystupuje z výstupu jednotky děrovačky, opatrně ho vytáhněte ve směru šipky.
4
Zavřete přední kryt jednotky děrovačky.
6
Vraťte vnitřní finišer do původní polohy.
7
Zavřete levý kryt finišeru.
8
Opatrně zavřete pravý kryt hlavní jednotky, dokud se neozve cvaknutí.
Podle pokynů na obrazovce pokračujte v přerušené operaci nebo v odstraňování zachyceného papíru.
843K-005