Změny u každé verze

V tomto oddíle jsou uvedené všechny změny u každé verze.
843K-00H