Další změny v dokumentu Uživatelská příručka

Propojení s mobilními zařízeními  Použití stroje prostřednictvím aplikací
Byl přidán popis systému Chrome OS.
Dodatek  MEAP  Správa aplikací MEAP
Změnil se popis v části „ [MEAP Application Management]“ kroku 3 (změnil se popis spodního řádku tabulky pod druhou odrážkou).
Dodatek  Specifikace systému  Systémové prostředí
Změnil se software poštovního serveru (změnily se pátá a šestá odrážka).
Dodatek  Specifikace systému  Funkce tiskárny
Změnil se popis v části „Funkce, které lze použít u jazyka pro popis a formátu souboru u všech stránek“ (změnil se popis druhé poznámky).
Úvod (seznámení se strojem)  Specifikace hardwaru  Hlavní jednotka
Změnil se popis v části „Kapacita paměti“ (změnil se popis paměti RAM).
Úvod (seznámení se strojem) Údržba hlavní jednotky Výměna bubnové jednotky
Do kroku 6 v části „Postup výměny bubnové jednotky“ byla přidána část „DŮLEŽITÉ“.
Nastavení  Nastavení síťového prostředí
Byl změněn popis v části „POZNÁMKA“ po kroku 6.
Nastavení  Nastavení síťového prostředí  Výběr metody propojení síti
Popis v části „DŮLEŽITÉ“ se změnil (popis první a druhé odrážky byl odstraněn a třetí odrážky přidán v části „Pokud jste vybrali <Wireless LAN> nebo <Wired LAN + Wireless LAN>“).
Nastavení Nastavení síťového prostředí  Přizpůsobení se novému síťovému prostředí  Nastavení SMB
Popis „<Požadovat šifrování pro připojení>“ v kroku 3 možnosti „Nastavení serveru SMB“ se změnil.
Nastavení Nastavení síťového prostředí  Přizpůsobení se novému síťovému prostředí  Nastavení SMB
Popis „POZNÁMKY“ v části „Nastavení serveru SMB“ se změnil.
Nastavení Nastavení síťového prostředí  Přizpůsobení se novému síťovému prostředí  Nastavení SMB
Změnil se popis „<Požadovat šifrování pro připojení>“ v kroku 3 možnosti „Nastavení klienta SMB“.
Nastavení Nastavení síťového prostředí  Přizpůsobení se novému síťovému prostředí  Nastavení SMB
Změnil se popis „DŮLEŽITÉ“ v „Nastavení klienta SMB“ (změnila se první odrážka).
Nastavení Nastavení položky Rozšířená schránka stroje Nastavení položky Rozšířená schránka pro veřejné použití
Změnil se popis „<Požadovat šifrování pro připojení>“ v kroku 1 možnosti „Nastavíte-li <Pomocí SMB> a nastavení <Správa ověření> na <Zap>“ v kroku 5 položky „Rozšířená schránka Nastavení sady“.
Základní operace  Nastavení zvukových signálů
Změnil se popis v části „Nastavení hlasitosti pro odesílání/příjem faxů“.
Základní operace  Nastavení zvukových signálů
Změnil se popis  <Hlasitost alarmu> a  <Hlasit. monitoru> v kroku 2 možnosti „Nastavení hlasitosti pro odesílání/příjem faxů“.
Základní operace  Přechod do režimu spánku
Změnil se popis v části „POZNÁMKA“ možnosti „Spotřeba energie v klidovém režimu“.
Správa stroje Správa uživatelů Konfigurace nastavení správy osobního ověření Import/export uživatelských dat
Změnil se popis v části „POZNÁMKA“ pod položkou „ [Import Method:]“ v kroku 5 „Automatický import uživatelských dat“ byl změněn (změnila se pátá odrážka).
Správa stroje Správa stroje z počítače (Remote UI (Vzdálené UR)) Správa výpisů
Změnil se popis v části „POZNÁMKA“ v kroku 5 „Automatický export výpisů“ byl změněn (změnila se osmá odrážka).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>
Změnil se popis Nastavení v části „<Spotřeba energie v režimu spánku>“ (odstraněn <Kompenzovat pro síť. komunikaci>).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>
Změnil se popis části „POZNÁMKA“ pod položkou „<Spotřeba energie v režimu spánku>“ (byl upraven popis první odrážky).
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Síť>
Změnil se popis v části „POZNÁMKA“ pod položkou „<Vybrat rozhraní>“.
Nastavení/Uložení  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth>
Změnil se popis v části „POZNÁMKA“ pod položkou „<Použít Bluetooth>“.
Nastavení/Uložení <Možnosti> <Síť>  <Nastavení TCP/IP>
Změnil se popis v části „<Zadat verzi SMB serveru>“ (byl odstraněn popis spodního řádku tabulky).
Nastavení/Uložení <Možnosti> <Síť>  <Nastavení TCP/IP>
Změnil se popis v části „<Zadat verzi SMB klienta>“ (byl odstraněn popis spodního řádku tabulky).
Úprava kvality tisku a kompletace Nastavení vzorku ditrování
Změnil se popis v kroku 2 (změnil se popis třetí odrážky).
Úvod (seznámení se strojem) Údržba hlavní jednotky Výměna bubnové jednotky
Do kroku 6 v části „Postup výměny bubnové jednotky“ byla přidána část „DŮLEŽITÉ“.
843K-00C