Andre ændringer af Brugervejledning

Kædning med mobile enheder Anvendelse af maskinen gennem applikationer
Beskrivelsen af Chrome OS er tilføjet.
Appendiks  MEAP  Administration af MEAP-applikationer
Beskrivelsen af trin 3 i " [MEAP Application Management]" er blevet ændret (beskrivelsen af den nederste række i tabellen under andet punkttegn er ændret).
Appendiks  Systemspecifikationer  Systemmiljø
Mailserversoftware er blevet ændret (femte og sjette punkttegn er ændret).
Appendiks  Systemspecifikationer  Printerfunktioner
Beskrivelsen i "Funktioner, der kan bruges med hvert sidebeskrivelsessprog og filformat" er blevet ændret (beskrivelsen af anden annotation ændret).
Introduktion (om maskinen)  Hardwarespecifikationer  Hovedenhed
Beskrivelsen i "Hukommelseskapacitet" er blevet ændret (beskrivelse af RAM ændret)
Introduktion (om maskinen) Vedligeholdelse af hovedenhed Udskiftning af Tromlen
Et "VIGTIGT!"-afsnit er blevet føjet til trin 6 i "Procedure for udskiftning af tromleenheden".
Konfiguration  Indstilling af netværksmiljøet
Beskrivelsen i "BEMÆRK" efter trin 6 er blevet ændret.
Konfiguration  Indstilling af netværksmiljøet  Valg af netværkstilslutningsmetoden
Beskrivelsen "VIGTIGT!" er blevet ændret (beskrivelsen ved første og andet punkttegn er slettet og tredje punkttegn er tilføjet i "Hvis du valgte <Trådløst LAN> eller <Kablet LAN + Trådløst LAN>").
Konfiguration Indstilling af netværksmiljøet  Tilpasning til netværksmiljøet  Udførelse af SMB-indstillinger
Beskrivelsen af "<Kræv kryptering for forbindelse>" i trin 3 i "Indstilling af SMB-serveren" er blevet ændret.
Konfiguration Indstilling af netværksmiljøet  Tilpasning til netværksmiljøet Udførelse af SMB-indstillinger
Beskrivelsen af "BEMÆRK" i "Indstilling af SMB-serveren" er blevet ændret.
Konfiguration Indstilling af netværksmiljøet  Tilpasning til netværksmiljøet Udførelse af SMB-indstillinger
Beskrivelsen af "<Kræv kryptering for forbindelse>" i trin 3 i "Indstilling af SMB-klienten" er blevet ændret.
Konfiguration Indstilling af netværksmiljøet  Tilpasning til netværksmiljøet Udførelse af SMB-indstillinger
Beskrivelsen af "VIGTIGT!" i "Indstilling af SMB-klienten" er blevet ændret (beskrivelsen ved første punkttegn ændret).
Konfiguration Indstilling af Avanceret område på maskinen Indstilling af Avanceret område til offentlig
Beskrivelsen af "<Kræv kryptering for forbindelse>" i trin 1 i "Hvis du vælger <Med SMB> og indstiller <Godkendelsesadministration> indstiller indstillingen til <Til>" i trin 5 i "Avanceret område-batchindstillinger" er blevet ændret.
Grundlæggende betjeninger  Indstilling af lyde
Beskrivelsen i "Justering af lydstyrken ved afsendelse/modtagelse af faxer" er blevet ændret.
Grundlæggende betjeninger  Indstilling af lyde
Beskrivelsen af  <Alarmvolumen> og  <Monitorvolumen> i trin 2 i "Justering af lydstyrken ved afsendelse/modtagelse af faxer" er blevet ændret.
Grundlæggende betjeninger  Aktivering af dvaletilstand
Beskrivelsen i "BEMÆRK" i "Energiforbrug i dvale" er blevet ændret.
Administration af maskinen Administration af brugere Konfiguration af indstillingerne for personlig godkendelsesadministration Import/eksport af brugerdata
Beskrivelsen i "BEMÆRK" i " [Import Method:]" i trin 5 i "Automatisk import af brugerdata" er blevet ændret (femte punkttegn ændret).
Administration af maskinen Administration af maskinen fra en computer (Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)) Administration af loggene
Beskrivelsen i "BEMÆRK" i trin 5 i "Automatisk eksport af logge" er blevet ændret (ottende punkttegn ændret)
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Beskrivelsen af indstilling i "<Energiforbrug i dvalestatus>" er blevet ændret (<Kompensér for netværkskomm.> slettet).
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Timer-/energiindstillinger>
Beskrivelsen i "BEMÆRK" i "<Energiforbrug i dvalestatus>" er blevet ændret (beskrivelse af første punkttegn ændret).
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Netværk>
Beskrivelsen i "BEMÆRK" I "<Vælg Interface>" er blevet ændret.
Indstillinger/Registrering  <Præferencer>  <Netværk>  <Bluetooth-indstillinger>
Beskrivelsen i "BEMÆRK" I "<Brug Bluetooth>" er blevet ændret.
Indstillinger/Registrering <Præferencer> <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>
Beskrivelsen i "<Angiv SMB-serverversion>" er blevet ændret (beskrivelsen i nederste række i tabellen slettet).
Indstillinger/Registrering <Præferencer> <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>
Beskrivelsen i "<Angiv SMB-klientversion>" er blevet ændret (beskrivelsen i nederste række i tabellen slettet).
Justering af kvaliteten af print og finishing Indstilling af ditheringmønstret
Beskrivelsen i trin 2 er blevet ændret (beskrivelsen i tredje punkttegn ændret).
Introduktion (om maskinen) Vedligeholdelse af hovedenhed Udskiftning af Tromlen
Et "VIGTIGT!"-afsnit er blevet føjet til trin 6 i "Procedure for udskiftning af tromleenheden".
843L-00C