Andere wijzigingen in de Gebruikershandleiding

Koppelen aan mobiele apparaten  De machine via toepassingen gebruiken
De beschrijving van Chrome OS is toegevoegd.
Bijlage  MEAP  MEAP-toepassingen beheren
De beschrijving in " [MEAP Application Management]" van stap 3 is gewijzigd (beschrijving van de onderste rij van de tabel onder het tweede opsommingsteken gewijzigd).
Bijlage  Systeemspecificaties  Systeemomgeving
Mailserversoftware is gewijzigd (het vijfde en zesde opsommingsteken zijn gewijzigd).
Bijlage  Systeemspecificaties  Printerfuncties
De beschrijving in "Functies die met elke paginabeschrijvingstaal en bestandsindeling kunnen worden gebruikt" is gewijzigd (beschrijving van de tweede opmerking gewijzigd).
Kennismaking met de machine Technische gegevens hardware  Hoofdeenheid
De beschrijving in "Geheugencapaciteit" is gewijzigd (beschrijving van RAM gewijzigd).
Kennismaking met de machine Onderhoud van hoofdeenheid Vervangen van de drumeenheid
Een "BELANGRIJK" gedeelte is aan stap 6 toegevoegd in "Procedure voor het vervangen van de drumeenheid".
Instellen  De netwerkomgeving instellen
De beschrijving in "OPMERKING" na stap 6 is gewijzigd.
Instellen  De netwerkomgeving instellen De netwerkverbindingsmethode selecteren
De beschrijving in "BELANGRIJK" is gewijzigd (beschrijving van het eerste en tweede opsommingsteken verwijderd en het derde opsommingsteken toegevoegd in "Als u <Draadloos LAN> of <Bedrade LAN + draadloze LAN> hebt geselecteerd").
Instellen De netwerkomgeving instellen  De netwerkomgeving aanpassen  SMB-instellingen doorvoeren
De beschrijving van "<Versleuteling vr verbinding nodig>" in stap 3 van "De SMB-server instellen" is gewijzigd.
Instellen De netwerkomgeving instellen  De netwerkomgeving aanpassen  SMB-instellingen doorvoeren
De beschrijving van "OPMERKING" in "De SMB-server instellen" is gewijzigd.
Instellen De netwerkomgeving instellen  De netwerkomgeving aanpassen  SMB-instellingen doorvoeren
De beschrijving van "<Versleuteling vr verbinding nodig>" in stap 3 van "De SMB-client instellen" is gewijzigd.
Instellen De netwerkomgeving instellen  De netwerkomgeving aanpassen  SMB-instellingen doorvoeren
De beschrijving van "BELANGRIJK" in "De SMB-client instellen" is gewijzigd (het eerste opsommingsteken is gewijzigd).
Instellen Instellen van de Geavanceerde ruimte van de machine Geavanceerde ruimte instellen op Openbaar
De beschrijving van "<Versleuteling vr verbinding nodig>" in stap 1 van "Als u instelt op <Met SMB> en de instelling <Authentificatiebeheer> instelt op <Aan>" in stap 5 van "Batchinstellingen voor Geavanceerde ruimte" is gewijzigd.
Basishandelingen  Geluiden instellen
De beschrijving in "Het volume voor het verzenden/ontvangen van faxen aanpassen" is gewijzigd.
Basishandelingen  Geluiden instellen
De beschrijving van  <Alarmvolume> en  <Lijnvolume> in stap 2 van "Het volume voor het verzenden/ontvangen van faxen aanpassen" is gewijzigd.
Basishandelingen  De sluimermodus inschakelen
De beschrijving in "OPMERKING" van "Energieverbruik in Sluimermodus" is gewijzigd.
De machine beheren Gebruikers beheren De instellingen van persoonlijke-verificatiebeheer configureren Gebruikersgegevens importeren/exporteren
De beschrijving van "OPMERKING" in " [Import Method:]" in stap 5 van "Automatisch importeren van gebruikersgegevens" is gewijzigd (het vijfde opsommingsteken is gewijzigd).
De machine beheren De machine vanaf een computer beheren (Remote UI (UI op afstand)) De logboeken beheren
De beschrijving van "OPMERKING" in stap 5 van "Logboeken automatisch exporteren" is gewijzigd (het vijfde opsommingsteken is gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
De beschrijving van de instelling in "<Energieverbruik in Sluimermodus>" is gewijzigd (<Compenseren voor netwerkcommunicatie> verwijderd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>
De beschrijving in "OPMERKING" in "<Energieverbruik in Sluimermodus>" is gewijzigd (beschrijving van het eerste opsommingsteken gewijzigd).
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Netwerk>
De beschrijving in "OPMERKING" van "<Selecteer interface>" is gewijzigd.
Instellingen/Registratie  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Bluetooth instellingen>
De beschrijving in "OPMERKING" van "<Gebruik Bluetooth>" is gewijzigd.
Instellingen/Registratie <Voorkeuren> <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>
De beschrijving in "<Geef SMB-serverversie op>" is gewijzigd (beschrijving van de onderste rij van de tabel verwijderd).
Instellingen/Registratie <Voorkeuren> <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>
De beschrijving in "<Geef SMB Client-versie op>" is gewijzigd (beschrijving van de onderste rij van de tabel verwijderd).
De kwaliteit voor afdrukken en afwerken aanpassen Het rasterpatroon instellen
De beschrijving in stap 2 is gewijzigd (beschrijving van het derde opsommingsteken gewijzigd).
Kennismaking met de machine Onderhoud van hoofdeenheid Vervangen van de drumeenheid
Een "BELANGRIJK" gedeelte is aan stap 6 toegevoegd in "Procedure voor het vervangen van de drumeenheid".
843S-00C